نمایش محتوا نمایش محتوا

کارآموزی وکلا

 

 

 

شماره فرایند:

ک.و.07

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: معاونت آموزش

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، اتوماسیون و  CMS

نام فرآيند: کارآموزی وکلا

هدف فرآيند: آموزش و ارتقاء دانش و مهارت کارآموزان

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

دریافت اسامی و مشخصات تأیید صلاحیت شدگان

پرداخت هزینه 4،000،000 ریال تشکیل پرونده

پرداخت هزینه 500،000 ریال صدور پروانه و دفترچه کارآموزی

صدور پروانه کارآموزی، دوره کارآموزی

انجام امور اداری

صدور گواهی انجام تکالیف کارآموزی

 

 

متقاضیان پروانه وکالت، پس از قبولی در آزمون و مصاحبه و تعیین صلاحیت، در صورت تأیید صلاحیت به کمیسیون کارآموزی معرفی می‌شوند تا دوره کارآموزی خود را آغاز نمایند. شکل (1-3) فرایند کارآموزی کارآموزان وکالت را تا قبل از اختبار نشان می‌دهد. بدین صورت که در ابتدا کارآموزان می‌بایست به انتخاب وکیل سرپرست و انتخاب سه موضوع حقوقی جهت ارائه در سمینار، مبادرت ورزند. در گام بعد وضعیت تخلفات انتظامی وکیل سرپرست در کمیسیون کارآموزی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت تأیید وکیل سرپرست کارآموزان می‌بایست مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی اعم از اخذ دفترچه تمبر مالیات، اخذ 10 برگ وکالتنامه، باطل نمودن تمبر و ثبت نام در سامانه ثنا را تهیه نمایند.

پس از صدور پروانه کارآموزی، کارآموزان موظف‌اند مطابق دستورالعمل تکالیف کارآموزی خود را انجام دهند که شامل دوره محاکم و شرکت در تعداد 10 دادگاه، شرکت در 30 ساعت کارگاه آموزشی و شرکت در کلاس‌های علمی است. در ادامه کارآموزان پس از قبولی در آزمون کلاس‌های علمی، ارائه گزارشات تکالیف کارآموزی، ارائه گواهی حضور در کارگاه‌های آموزشی (که قرار است در آینده حضور غیاب به صورت اتوماسیونی صورت گیرد) و همچنین ارائه سمینار، گواهی انجام تکالیف کارآموزی توسط کمیسیون کارآموزی صادر می‌شود و هماهنگی‌های لازم به منظور انجام آزمون اختبار کتبی و شفاهی صورت می‌پذیرد. با توجه به گستردگی مراحل اجرای اختبار و اهمیت آن، زیر فرایند اختبار در بخش بعدی تشریح گردیده است.

 

جدول (2-3): شناسنامه فرایند کارآموزی وکلا

 

 

 

 

 

کارآموزی کارشناسان رسمی

متقاضیان پروانه کارشناسی رسمی، پس از قبولی در آزمون و مصاحبه و تعیین صلاحیت، به کمیسیون کارآموزی در هیئت مدیره مربوطه معرفی می‌شوند تا دوره کارآموزی خود را آغاز نمایند. بدین صورت که پس از ارجاع اسامی تأیید شدگان به هیئت مدیره استانی، کارآموزان می‌بایست به انتخاب کارشناس سرپرست خود مبادرت ورزند. پس از تأیید کارشناس سرپرست، کارآموزان می‌بایست به مدت 12 ماه دوره کارشناس سرپرست و دوره دادگاه و محاکم را طی ‌نمایند. در نهایت پس از گذراندن دوره کارآموزی و تهیه گزارشات و انجام تکالیف کارآموزی، آن‌ها را به صورت الکترونیکی در سامانه بارگذاری می‌نمایند. پرونده و گزارشات در کمیته تخصصی مرتبط با رشته کارآموز مطرح شده و مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد. در صورت تأیید کارآموز توسط کمیته، هماهنگی لازم برای شرکت در جلسه توجیهی سراسری یک روزه در تهران و امتحان صورت می‌گیرد و در صورت رد کارآموز، موارد نقص و اشکالات توسط کمیته مشخص شده و در صورت نیاز تجدید دوره کارآموزی اعلام می‌گردد. در نهایت پس از اتمام موفق آمیز دوره کارآموزی، صدور برگ تسویه برای کارآموز اتفاق می‌افتد. شکل (6-1) فرایند کارآموزی کارشناسان را نشان می‌دهد.

 

 

شکل (6-1): فرایند کارآموزی کارشناسان رسمی

 

جدول (6-2): شناسنامه فرایند کارآموزی کارشناسان

شماره فرایند:

ک.ک.09

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: معاونت آموزش

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، اتوماسیون و CMS

نام فرآيند: کارآموزی کارشناسان

هدف فرآيند: آموزش و ارتقاء دانش و مهارت کارآموزان

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

دریافت اسامی و مشخصات تأیید صلاحیت شدگان

صدور پروانه کارآموزی، دوره کارآموزی

انجام امور اداری

صدور برگه تسویه کارآموزی

 

 

در نهایت همانطور که در بخش‌های ابتدایی بیان شد، پس از اتمام دوره کارآموزی و ارائه مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه و پرداخت هزینه‌های مربوطه، پروانه صادر می‌شود. پس از صدور پروانه و تأیید و امضا آن توسط ریاست مرکز، نامه‌ای حاوی اطلاعات پروانه صادر شده به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌گردد، در گام بعد دفترچه صادر می‌شود (برای کارشناسان رسمی، ابتدا حدود صلاحیت اولیه در کمیته تخصصی صورت می‌پذیرد و سپس دفترچه صادر می‌گردد) و همچنین اطلاعات در سامانه سمپ (CMS)[1] قوه قضاییه و سامانه عدل ایران، ثبت و به روز رسانی می‌گردد. در نهایت هماهنگی‌های لازم جهت شرکت در مراسم تحلیف و اعطا پروانه و دفترچه صورت می‌پذیرد.

 

[1] سامانه مدیریت پرونده (Case Management System)