کارآموزی وکالت

 

ثبت نام و انتخاب وکیل سرپرست

پس از اعلام شروع دوره کارآموزی، کاراموزان می‌بایست در سامانه ثبت نام الکترونیک «ثنا» ثبت نام نمایند. در ادامه کارآموز در اولین ورود به سامانه کارآموزی، می‌بایست گام‌های ذیل را طی نماید:

  1. تایید فرم‌ تعهد نامه
  2. تایید تعهد مربوطه به بند «ز» (بارگذاری گواهی خاتمه همکاری در صورت نیاز)
  3. ثبت گواهی وثاقت
  4. انتخاب وکیل سرپرست

پس از انتخاب وکیل سرپرست، درخواست کارآموز به کارتابل وکیل سرپرست انتخابی ارسال شده و در صورت تایید وی، درخواست به کارتابل کمیسیون کارآموزی استانی جهت بررسی، ارسال می‌شود. پس از تایید نهایی درخواست در هیئت مدیره استان، کارآموز می‌بایست هزینه فعالسازی سمپ و هزینه صدور پروانه را پرداخت نماید.

پس از پرداخت هزینه های و دریافت پروانه کاراموزی، با تایید کمیسیون کاراموزی استان، همزمان نامه شروع دوره وکیل سرپرست به کارتابل وی ارسال می‌گردد، نامه اداره مالیاتی و همچنین، نامه معرفی‌نامه کارآموز به واحد آموزش دادگستری نیز ایجاد می‌گردد که از طریق سیستم قابل دریافت است.

دوره محاکم

کارآموز با اخذ نامه معرفی نامه، آن را به آموزش دادگستری تحویل می‌دهد و برنامه آموزشی محاکم را از واحد آموزش دادگستری اخذ می‌نماید. در بخش تکالیف کارآموزی که در جدول ذیل نشان داده شده است، کارآموز مطابق برنامه اعلامی از سمت آموزش دادگستری، به محاکم مراجعه می نماید. وی می‌بایست، به ازای هر کدام از تکالیف، گواهی حضور در محاکم (با نام مرجع قضایی و نام مجتمع قضایی مورد نظر) را از سامانه دریافت و چاپ نموده و پس از مراجعه به محکمه، تایید حضور و مهر و امضا مقام قضایی را اخذ نماید. در ادامه، تصویر گواهی مهر و امضا شده را در سامانه و در قسمت مربوط به تکلیف مورد نظر (عنوان مرجع قضایی مرتبط)، به عنوان گواهی حضور و غیاب بارگذاری می‌نماید.

ردیف

مرجع قضایی

مدت(به ماه)

تعداد روز

تعداد گزارش

1

حقوقی

3

12

4

2

اجرای احکام مدنی

1

4

1

3

کیفری 2

3

12

4

4

اجرای احکام کیفری

1

4

1

5

خانواده

2

8

2

6

تجدید نظر

2

8

2

7

انقلاب

2

8

2

8

اطفال

1

4

1

9

کیفری 1

2

8

2

10

اختیاری

1

4

1

جمع:                                               18 ماه                 72 روز                20 گزارش

 

 

کارآموز می‌بایست مطابق جدول فوق، علاوه بر بارگذاری گواهی حضور غیاب به تعداد روز مراجعه در هر محکمه (ستون تعداد روز)، می بایست به ازای هر محکمه در بازه زمانی هر مورد، مطابق ستون تعداد گزارش، گزارشات خود را بارگذاری نماید.

به طور مثال: مطابق برنامه اعلامی از سوی آموزش دادگستری، کارآموز موظف است در بازه زمانی دو ماه، تعداد هشت روز در دادگاه خانواده (ردیف شماره 5 جدول) و در مجتمع قضایی تعیین شده‌ای حضور داشته باشد، که این بدین معنی است که باید هشت گواهی حضور و غیاب مهر و امضا شده در سامانه بارگذاری نماید و در پایان این دو ماه باید دو گزارش از مجموع مراجعات حضوری خود در جلسات دادگاه و یا پرونده‌های خوانده شده، تهیه و در بخش مربوطه به دادگاه خانواده، بارگذاری نماید.

آموزش

کارآموزان در طول دوره کارآموزی، آموزش آنلاین و آزمون‌های مربوطه را در سایت آموزش مرکز دنبال می‌نمایند، که مشاهده ویدیو‌های آموزشی در سوابق آموزشی کارآموزان ثبت می‌گردد. دوره‌های حضوری که توسط کمیسیون استانی و یا کشوری برگزار می شود نیز به کاراموزان اطلاع رسانی شده و حضور در این دوره ها نیز توسط کمیسیون استان مربوطه در سوابط آموزشی لحاظ می‌شود.

تکالیف کارآموز

در بحث تکالیف، کارآموزان حداکثر 4 ماه پس از شروع کارآموزی فرصت دارند تا به انتخاب یکی از موارد ذیل مبادرت ورزند:

* انتخاب سه موضوع جهت ارائه سمینار

* ارائه کار تحقیق (مقاله یا کتب) (موضوعات ارائه شده توسط معاونت پژوهش)

* گزارش نقد سه رای

این درخواست در کمیسیون کارآموزی استان مورد بررسی و تایید و رد قرار می‌گیرد.

پس از طی دوره محاکم و بارگذاری گواهی‌ها و گزارشات، مشاهده دوره‌های آموزشی و انجام تکالیف مربوطه، کارآموزان وارد مرحله ارزیابی می‌شوند و کارنامه وی در کمیسیون کارآموزی استان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. پس از تایید کمیسیون، کارآموز وارد فرایند اختبار می‌شود. کارآموزان پس از قبولی در اختبار، به معاونت وکلا جهت تحلیف معرفی می‌گردند.