مجتبی آزاد خشت مسجدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۹۳۲۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۷۶۵۱۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۵۲۵۹۵
آدرس موسسه: ژاندارمری کوچه شهید کریم پور پلاک ۵ واحد ۵