احمد استاد نژاد وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۴۵۶۶۶
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ فعال
استان: یزد
شهر: ابرکوه
تلفن موسسه: ۰۲۵۲۶۸۲۹۴۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۲۰۵۳۹
آدرس موسسه: یزد-ابرکوه-خ دادگستری-خ ارشاد-کوچه ارشاد ۳ انتهای کوچه