مرکز وکلای
استان آذربایجان شرقی

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر، چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی دارای 1117 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان آذربایجان شرقی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

قباد فیضیرییس
حسن نریمانیاننائب رییس
یعقوب اکبری عدلعضو
بهنام پرتوییعضو
علی ثنائیعضو
 

 

 

 

 

 

دوم

یعقوب اکبری عدلرییس
حسن نریمانیاننائب رییس
قباد فیضیعضو
بهنام پرتوییعضو
سید عبدالله تاجدهیعضو
فاطمه اسدزاده اکبریعضو
سلیمان سیف اللهیعضو
ابوالفضل جلالیبازرس
اسفندیار شرف خلیفیبازرس
 

 

 

 

 

 

 

سوم

سید عبدالله تاجدهیرییس
سلیمان سیف اللهینائب رییس
اصغر جعفریعضو اصلی
مهدی بهروزعضو اصلی
علیرضا صادقیعضو اصلی
فاطمه اسدزاده اکبریعضو اصلی
زینب قهرمانیعضو اصلی
سید حسن رضوی اسکندانیعضو علی‌البدل
حسین هژبرعضو علی‌البدل
فرزاد دانافربازرس
صادق لطفیبازرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

علی آقاپوررئیس
معصومه فرهادینایب رئیس
مهدی دامن افشاندبیر
مهدی فتح اله پورمسئول امور مالی
فرزانه باداورعضو
مهدی بهروزعضو
بهنام پرتویعضو
علی مختاری سفیده خوانعضو
داود دریغ لالهعضو
محمد رفیع زاده کازرانیبازرس
محمد ملکی قیه بلدغیبازرس
علی نیکان فرعضو
حسن وکیلیعضو
جلال هدائیعضو
هیچ داده ای یافت نشد