مرکز وکلای
استان آذربایجان شرقی

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر، چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان شرقی دارای 1117 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان آذربایجان شرقی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

قباد فیضی رییس
حسن نریمانیان نائب رییس
یعقوب اکبری عدل عضو
بهنام پرتویی عضو
علی ثنائی عضو
 

 

 

 

 

 

دوم

یعقوب اکبری عدل رییس
حسن نریمانیان نائب رییس
قباد فیضی عضو
بهنام پرتویی عضو
سید عبدالله تاجدهی عضو
فاطمه اسدزاده اکبری عضو
سلیمان سیف اللهی عضو
ابوالفضل جلالی بازرس
اسفندیار شرف خلیفی بازرس
 

 

 

 

 

 

 

سوم

سید عبدالله تاجدهی رییس
سلیمان سیف اللهی نائب رییس
اصغر جعفری عضو اصلی
مهدی بهروز عضو اصلی
علیرضا صادقی عضو اصلی
فاطمه اسدزاده اکبری عضو اصلی
زینب قهرمانی عضو اصلی
سید حسن رضوی اسکندانی عضو علی‌البدل
حسین هژبر عضو علی‌البدل
فرزاد دانافر بازرس
صادق لطفی بازرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

علی آقاپور رئیس
معصومه فرهادی نایب رئیس
مهدی دامن افشان دبیر
مهدی فتح اله پور مسئول امور مالی
فرزانه باداور عضو
مهدی بهروز عضو
بهنام پرتوی عضو
علی مختاری سفیده خوان عضو
داود دریغ لاله عضو
محمد رفیع زاده کازرانی بازرس
محمد ملکی قیه بلدغی بازرس
علی نیکان فر عضو
حسن وکیلی عضو
جلال هدائی عضو
هیچ داده ای یافت نشد
جستجو