مرکز وکلای
استان آذربایجان غربی

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان غربی در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر، چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان غربی دارای 651 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان آذربایجان غربی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

کرم دهقان رئیس
محمد دهقان نائب رئیس
فتح اله یگانه راد عضو
اکبر عسگر اوغلی عضو
اصغر شریفی عضو
 

 

 

 

دوم

کرم دهقان رئیس
فتح اله یگانه راد نائب رئیس
سعید صادقی عضو
سعید معتمد نیا عضو
محی الدین خوران عضو
افشین نبی زاده عضو
محمد دهقان عضو
 

 

 

 

 

 

سوم

کرم  دهقان رئیس هیأت مدیره
سعید  صادقی نائب رئیس
لقمان درباسی وند عضو
افشین نبی زاده عضو و دبیر
یعقوب داداش نژاد عضو
سعید معتمد نیا عضو
محمد دهقان عضو
هومن فروهر بازرس
رویا زینال زاده بازرس
 

 

 

 

 

 

 

چهارم

صمد عالی رئیس
حسین یزدان پناه نائب رئیس
حکیمه متانت دبیر
محی الدین خوران مسئول امور مالی
عسگر رشیدی اقدم عضو
ندا سوگلی عضو
مهدی علی اشرفی عضو
سبحان نجفقلیان مرجانی عضو
یعقوب داداش نژاد عضو
افشین نبی زاده بازرس
علی نجاری بازرس

رئیس هیئت مدیره استان، بازرس اصلی شورای عالی وکلا

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو