مرکز وکلای
استان آذربایجان غربی

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان غربی در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر، چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان آذربایجان غربی دارای 651 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان آذربایجان غربی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

کرم دهقانرئیس
محمد دهقاننائب رئیس
فتح اله یگانه رادعضو
اکبر عسگر اوغلیعضو
اصغر شریفیعضو
 

 

 

 

دوم

کرم دهقانرئیس
فتح اله یگانه رادنائب رئیس
سعید صادقیعضو
سعید معتمد نیاعضو
محی الدین خورانعضو
افشین نبی زادهعضو
محمد دهقانعضو
 

 

 

 

 

 

سوم

کرم  دهقانرئیس هیأت مدیره
سعید  صادقینائب رئیس
لقمان درباسی وندعضو
افشین نبی زادهعضو و دبیر
یعقوب داداش نژادعضو
سعید معتمد نیاعضو
محمد دهقانعضو
هومن فروهربازرس
رویا زینال زادهبازرس
 

 

 

 

 

 

 

چهارم

صمد عالیرئیس
حسین یزدان پناهنائب رئیس
حکیمه متانتدبیر
محی الدین خورانمسئول امور مالی
عسگر رشیدی اقدمعضو
ندا سوگلیعضو
مهدی علی اشرفیعضو
سبحان نجفقلیان مرجانیعضو
یعقوب داداش نژادعضو
افشین نبی زادهبازرس
علی نجاریبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز وکلای استان آذربایجان غربی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجربه صلح و سازش، آمار کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی، خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی و میزان مبلغ جذب شده به ازای کار کارشناسی انجام شده در ادامه بیان شده است.

 

تعداد پرونده های شکایت واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجربه صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

پرونده شکایات اشخاص از کارشناسان و کمیته صلح و سازش

آمار کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

آمار کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

آمار خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته

میزان مبلغ جذب شده به ازای کار کارشناسی انجام شده در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

میزان مبلغ جذب شده به ازای کار کارشناسی انجام شده