مرکز وکلای
استان اردبیل

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان اردبیل در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر، چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان اردبیل دارای 425 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان اردبیل

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دورهنام و نام خانوادگیسمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

 

اول

رضا عبادی شقلانرئیس
علیرضا ایمانزاده کرکرقنائب رئیس
شهرام صبریعضو
علیرضا جهانگیر زادهعضو
صفر حسن زادهعضو
میر خلیل موسوی باروقعضو
نعمت صفر زادهبازرس
صمد صفر نژادبازرس
 

 

 

 

 

 

دوم و سوم

رضا عبادی شقلانرئیس
علیرضا ایمانزاده کرکرقنائب رئیس
شهرام صبریعضو
علیرضا جهانگیر زادهعضو
صفر حسن زادهعضو
عادل حاجی نژادعضو
ربابه برزگر جبه دارعضو
لیلا ارشادی فردبازرس
پروین حاج خواجه لوبازرس
 

 

 

 

 

 

 

چهارم

علی میرزاپورکنچوبهرئیس
فردین جعفرینائب رئیس
پروین حاج خواجه لومسئول امور مالی
قاسم امیدی قهرمانلوعضو
لیلا ارشادی فردعضو
علیرضا جهانگیر زاده خیاویعضو
سرتیپ جهانیعضو
علی خدمتی لاطدانعضو
توحید محمدی کله سرعضو
شهرام صبریبازرس
رضا عبادی شقلانبازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز وکلای استان اردبیل در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه شکایت های واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجربه صلح و سازش و خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در ادامه بیان شده است

 

تعداد شکایت های واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده های منجربه صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد شکایات و پرونده های منجر به صلح و سازش

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته