مرکز وکلای
استان اردبیل

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان اردبیل در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر، چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان اردبیل دارای 425 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان اردبیل

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره

اول

رضا عبادی شقلان

رئیس

علیرضا ایمانزاده کرکرق

نائب رئیس

شهرام صبری

عضو
علیرضا جهانگیر زاده

عضو

صفر حسن زاده

عضو

میر خلیل موسوی باروق

عضو

نعمت صفر زاده

بازرس
صمد صفر نژاد

بازرس

دوم و سوم

رضا عبادی شقلان

رئیس
علیرضا ایمانزاده کرکرق

نائب رئیس

شهرام صبری

عضو

علیرضا جهانگیر زاده

عضو

صفر حسن زاده

عضو

عادل حاجی نژاد

عضو
ربابه برزگر جبه دار

عضو

لیلا ارشادی فرد

بازرس
پروین حاج خواجه لو

بازرس

چهارم

علی میرزاپورکنچوبه رئیس

فردین جعفری

نائب رئیس

پروین حاج خواجه لو

مسئول امور مالی

قاسم امیدی قهرمانلو

عضو

لیلا ارشادی فرد

عضو

علیرضا جهانگیر زاده خیاوی

عضو

سرتیپ جهانی

عضو
علی خدمتی لاطدان

عضو

توحید محمدی کله سر

عضو

شهرام صبری

بازرس
رضا عبادی شقلان

بازرس

پنجم

قاسم امیدی رئیس
فردین جعفری

نائب رئیس

توحید محمدی

مسئول امور مالی
مسعود مفید

دبیر هیات مدیره

سرتیپ جهانی

عضو
سید اسماعیل موسوی

بازرس

لیلا ارشادی فرد

بازرس
حجت امانی

بازرس علی البدل

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو