مرکز وکلای
استان اصفهان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر، چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 9 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان دارای 1208 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان اصفهان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

نخست ـ ابتدائی

محمود آذربایجانی رئیس
سیدرضا پورموسوی نائب
داود قراخانلو عضو
صفرعلی جعفری عضو
طیبه ناظمی عضو
نرگس صلواتی عضو
زهره باباصفری عضو
 

 

 

 

 

اول

داود قراخانلو رئیس
صفرعلی جعفری نائب رئیس
مهدی ریاضیات عضو
زهره باباصفری عضو
نرگس صلواتی عضو
طیبه ناظمی عضو
محمد احقربازرگان بازرس
سهراب آذری بازرس
 

 

 

 

 

 

دوم

صفرعلی جعفری رئیس
طیبه ناظمی نائب رئیس
مهدی ریاضیات عضو
سعید جمالیان عضو
نرگس شاه سیاه عضو
جواد فلاح عضو
محمود گنجوی عضو
علیرضا نجاری بازرس
جلال شیروانی بازرس
 

 

 

 

 

 

 

سوم

محمدرضا انصافداران رئیس
سعید جمالیان نائب رئیس
سعید بابایی دبیر
سعید تیموری عضو
علیرضا نجاری برزکی عضو
جواد فلاح عضو
کریم بلوچی عضو
نرگس شاه سیاه عضو
نرگس صلواتی عضو
محمد عبدالهی ایچی بازرس
ساناز فتحی بازرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

نرگس صلواتی رئیس
مهدی ریاضیات نایب رئیس
اکرم بهشتی دبیر
احمدرضا الوان سازیزدی مسئول امور مالی
محمدرضا انصافداران عضو
کریم بلوچی عضو
علیرضا حمزه عضو
حمید خرمیان اصفهانی عضو
آیت سنجر آرانی عضو
محمد عبدالهی ایچی عضو
محمدعلی فیض مند عضو
حسن محجوب مستهلکی عضو
محمد ارشدی بازرس
ساناز فتحی بازرس
هیچ داده ای یافت نشد
جستجو