مرکز وکلای
استان ایلام

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان ایلام در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر، سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان ایلام دارای 233 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان ایلام

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

اول

حسینعلی درویش پناه

رئیس

میرزا ولی نژاد

نائب رئیس

رضا احمدی

عضو اصلی

حمیدرضا غیابی

عضو اصلی

حمید صالحی نژاد

عضو اصلی

فاطمه خسروی مقدم

بازرس

فرزاد غیاثی

بازرس

 

 

 

 

 

دوم

محمدرضا مرادنژادی

رئیس

یوسف انصاری

نائب رئیس

رحمان کرمی

عضو اصلی

کیهان طهماسبی

عضو اصلی

بهرام دارابیگی

عضو اصلی

فرزاد غیاثی

بازرس

جعفر اجلالی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

سوم

محمدرضا مراد نژادی

رئیس

یوسف انصاری

نایب رئیس

سعید احمدی

دبیر

زینب سبزعلی زاده

مسئول امور مالی

محمود رضا حیدریان زرنه

عضو

سرحد دارابی

عضو

رحمان کرمی

عضو

جعفر اجلالی

بازرس

حبیب الله رحمتی

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز وکلای استان ایلام در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه خدمات معاضدتی انجام شده به تفکیک رشته، شکایت های واصله اشخاص به کارشناسان و پرونده ها منجربه صلح و سازش و تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک رشته کارشناسی در ادامه بیان شده است

 

تعداد خدمات معاضدتی انجام شده به تفکیک رشته در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد خدمات معاضدتی به تفکیک رشته

تعداد شکایت های واصله اشخاص به کارشناسان و پرونده ها منجربه صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد شکایات و ارجاع به کمیته صلح و سازش

تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک رشته کارشناسی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد کار کارشناسی جذب شده به تفکیک رشته