مرکز وکلای
استان ایلام

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان ایلام در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر، سومین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان ایلام دارای 233 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان ایلام

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

اول

حسینعلی درویش پناه

رئیس

میرزا ولی نژاد

نائب رئیس

رضا احمدی

عضو اصلی

حمیدرضا غیابی

عضو اصلی

حمید صالحی نژاد

عضو اصلی

فاطمه خسروی مقدم

بازرس

فرزاد غیاثی

بازرس

 

 

 

 

 

دوم

محمدرضا مرادنژادی

رئیس

یوسف انصاری

نائب رئیس

رحمان کرمی

عضو اصلی

کیهان طهماسبی

عضو اصلی

بهرام دارابیگی

عضو اصلی

فرزاد غیاثی

بازرس

جعفر اجلالی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

سوم

محمدرضا مراد نژادی

رئیس

یوسف انصاری

نایب رئیس

سعید احمدی

دبیر

زینب سبزعلی زاده

مسئول امور مالی

محمود رضا حیدریان زرنه

عضو

سرحد دارابی

عضو

رحمان کرمی

عضو

جعفر اجلالی

بازرس

حبیب الله رحمتی

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان، بازرس علی البدل شورای عالی وکلا

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو