مرکز وکلای
استان بوشهر

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان بوشهر در سال 1386 تشکیل شده و در حال حاضر، چهارمین دوره هیئت مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز هیئت مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 نفر بازرس دارد. مرکز وکلای قوه قضائیه استان بوشهر دارای 282 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان بوشهر

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

اول

علی دریمی

رئیس

محمد اسمعیل خزایی

نائب رئیس

هادی خسروانی

عضو

اعظم بردبارمقدم

عضو

رضا مالکی

عضو

 

 

 

 

دوم

علی دریمی

رئیس

اعظم بردبارمقدم

نائب رئیس

هادی خسروانی

عضو

محسن رادمرد

عضو

سارا ایرانی

عضو

 

 

 

 

 

 

سوم

علی دریمی

رئیس

همایون دولاح

نائب رئیس

عبدالرحیم متوسلی

دبیر

بهروز رستمی

عضو

علی رزم آور

عضو

مجید شاهینی

عضو

مجید صاحب جمعی

عضو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

ابراهیم بحرانی

رئیس

محمد اسمعیل خزایی

نایب رئیس

راضیه گرمسیری

دبیر

علی کرمی منفرد

مسئول امور مالی

بهروز  رستمی

عضو

سید محمود هاشمی

عضو

عبدالرحیم متوسلی

عضو

هوشنگ خدادادی

عضو

کفایت صالحی

عضو

اصغر اکبری فر

بازرس

هادی خسروانی

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو