مرکز وکلای
استان تهران

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران در سال 1398 تأسیس گردیده و در حال حاضر دومین دوره هیئت مدیره مرکز وکلای استان از مورخ 1401/02/7 در حال خدمت می باشد. هیئت مدیره استان متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی البدل و  2 بازرس می باشد. تعداد وکلا و کارآموزان این استان در حال حاضر 7000 نفر وکیل و حدود 6000 نفر کارآموز است.

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره

اول

سید نصراله ابراهیمی

رییس

علی پیلوا

دبیر

محمد نایینی

عضو

سید عباس جلادتی

عضو

سید مهدی حججی

عضو اصلی

حسن خسروی

عضو اصلی

عباس باقری

عضو اصلی

پژمان پیروزی

عضو اصلی

عزالدین سلیمانی

عضو اصلی

سید امیررضا انوار

عضو علی‌البدل

مهرنوش وردی

بازرس

محمد علی عسگری فرد

بازرس

دوم

سید فرامرز فرهادی نیاکی

رییس

علی رفیعی

نایب رییس

معصومه یاوری کرمانی

دبیر

معصومه یاوری کرمانی

مسئول مالی

یوسف رضا ادیب زاده

عضو

کوروش صفر کوهپایه

عضو

مائده چینی ساز

عضو

مسعود بیرانوند

عضو

هادی مرادی

بازرس

سید حسن حسینی بصیر

بازرس

علیرضا قدیر

عضو علی البدل

سید امیر رضا انوار

عضو علی البدل

نائب رئیس هیئت مدیره استان، عضو اصلی شورای عالی وکلا

دبیر و مسئول مالی هیئت مدیره استان

رئیس هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

کمیسیون های فعال در مرکز وکلای استان تهران:

 • کمیسون کارآموزی
 • کمسیون نقل و انتقال
 • کمیسیون فرهنگی و رفاهی
 • کمیسیون معاضدت
 • کمیته کارآموزی
 • کمیسیون حمایت از وکلا و صیانت از مرکز
 • کمیسیون مالیاتی
 • کمیسیون تربیت بدنی و ورزش
 • کمیته اختبار
 • کمیسیون آموزش و پژوهش
 • کمیسیون حقوق عامه

 

اهم عملکرد کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه استان تهران سال 1401

1ـ برگزاری پنج دوره آزمون کتبی و شفاهی اختبار به تعداد حدود 1400 نفر، تصحیح اوراق و تحویل کارنامه

2ـ برگزاری سه دوره مراسم تحلیف حدود 700 نفر از کارآموزان ورودی سال 1398

3ـ ثبت نام از کارآموزان ورودی سال 1400 به تعداد 1400 نفر در مرداد ماه 1401، صدور دفترچه و تعیین وکیل سرپرست برای آن ها

4ـ برگزاری سمینار برای حدود  1000 نفر از کارآموزان ورودی‌های سال 1398 و 1399

5ـ صدور معرفی نامه به محاکم حدود 1400 نفر از کارآموزان ورودی سال 1400 با همکاری آموزش دادگستری استان تهران

6ـ تهیه مقدمات صدور پروانه برای حدود 1400 نفر از پذیرفته شدگان اختبار های تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند  ماه 1401

7ـ برگزاری جلسات با معاونت سنجش و ارزیابی برای برگزاری مصاحبه عقیدتی ورودی های سال 1401 از اول تا پنجم اسفند ماه برای 1600 نفر

 

اهم عملکرد کمیسیون کارآموزی استان تهران سال 1402

1ـ برگزاری نهمین دوره مراسم تحلیف مربوط به کارآموزان ورودی سال 1398 و وکلای پایه یک به تعداد 1500نفر

2ـ برگزاری آزمون توجیهی برای کارآموزان ورودی سال 1400 در مورخه 1402/2/22 به تعداد 1200 نفر و تصحیح اوراق امتحان و صدور کارنامه

3ـ برگزاری پنج دوره کلاس توجیهی برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1401 به تعداد 1400 نفر

4ـ برگزاری سمینار 1000 نفر از کارآموزان سال 1399 و 1400

5ـ ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی سال 1401، تشکیل پرونده فیزیکی، صدور دفترچه و مراسم تحلیف برای حدود 1750 نفر و فعال سازی cms کارآموزان

6ـ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی اختبار در مرداد ماه 1402 به تعداد 185 نفر و تصحیح اوراق و صدور کارنامه

7ـ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی اختبار در آبان ماه 1402 به تعداد 360 نفر تصحیح اوراق و صدور کارنامه

8ـ برگزاری همایش و سخنرانی با موضوع چالش های قانون مجازات اسلامی در بخش های حدود، و قصاص و دیات و دعاوی تجاری با حضور دکتر نورالله سلطانی و دکتر کمیجانی با حضور 1000 نفر از کارآموزان ورودی سال 1400

9ـ برگزاری همایش و سخنرانی با موضوع نظارت دادگاه پس از صدور رای داور با حضور آقای دکتر احمد همتی قاضی دادگاه حقوقی تهران در مورخ 1402/8/9 در سالن شهید بهشتی قوه قضاییه با حضور 1000 نفر از کارآموزان ورودی های سال 1400 و 1401

10ـ برگزاری احراز صلاحیت برای پذیرفته شدگان ورودی سال 1402 به تعداد 1750 نفر در مدت پنج روز در دانشکده الهیات دانشگاه تهران

11ـ ایجاد کانال اطلاع رسانی در پیام رسان بله برای کارآموزان ورودی سال 1399-1400-1401

 

اهم عملکرد کمیسیون نقل و انتقال در سال 1401:

1ـ تشکیل پرونده برای 40 متقاضی، که تعداد 13 پرونده درون استانی و تعداد 27 پرونده برون استانی می باشد که به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

الف) تعداد 11 متقاضی درخواست انتقال از شهرستان ها یا بخش های استان تهران به مرکز تهران (شهر تهران) را داشته اند.

ب) تعداد 1 متقاضی درخواست انتقال از شهرستان ها یا بخش های استان تهران به شهرها یا بخش های دیگر استان تهران بجز شهر تهران را داشته است.

ج) تعداد 1 متقاضی درخواست انتقال از مرکز (شهر) تهران به دیگر شهرها یا بخش های استان تهران را داشته اند.

د) تعداد 4 متقاضی درخواست انتقال از استان تهران به استان های دیگر را داشته اند.

ه ) تعداد 19 متقاضی درخواست انتقال از استان های دیگر به مرکز تهران را داشته اند.

ر ) تعداد 4 متقاضی درخواست انتقال از استان های دیگر به شهرستان ها یا بخش های استان تهران بجز شهر تهران را داشته اند.

2ـ بررسی و ملاحظه پرونده ها جهت اطلاع از نواقص مدارک مورد نیاز نقل و انتقال و درج در پرونده متقاضی.

3ـ تماس با متقاضیان و پیگیری مستمر جهت رفع نقص پرونده هایی که دارای نواقص بوده اند.

لازم به یادآوری است جلسه کمیسیون نقل و انتقال در مورخه 1401/5/25 تشکیل گردیده که تعداد 20 پرونده مورد بررسی قرار گرفته که تعدادی دارای نواقص بوده که حسب تصمیم اعضای کمیسیون مقرر گردید نسبت به رفع نقص و تکمیل پرونده ها اقدامات لازم صورت پذیرد.

 

اهم عملکرد کمیسیون نقل و انتقال آن مرکز در سال 1402:

1ـ تشکیل پرونده برای 71 متقاضی نقل و انتقال، که تعداد 15 پرونده درون استانی و تعداد 56 پرونده برون استانی می باشد، که به تفکیک به شرح ذیل می باشد:

2ـ تعداد 12 متقاضی، درخواست انتقال از شهرستان ها یا بخش های استان تهران به مرکز تهران (شهر تهران) را داشته اند.

3ـ تعداد 3 متقاضی، درخواست انتقال از شهرستان ها یا بخش های استان تهران (بجز شهر تهران) به شهرها یا بخش های دیگر استان تهران (بجز شهر تهران) را داشته اند.

4ـ تعداد 14 متقاضی، درخواست انتقال از استان تهران به استان های دیگر را داشته اند.

5ـ تعداد 40 متقاضی، درخواست انتقال از استان های دیگر به مرکز تهران (شهر تهران) را داشته اند.

6ـ تعداد 2 متقاضی، درخواست انتقال از استان های دیگر به شهرستان ها یا بخش های استان تهران (بجز شهر تهران) را داشته اند.

 

اهم عملکرد کمیسیون فرهنگی و رفاهی سال 1401:

1ـ ایجاد پیج فرهنگی در اینستاگرام جهت تولید محتوای فرهنگی

2ـ اعزام تیمی از وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه به مسابقات قرآنی کشوری متشکل از 6 وکیل که دو نفر از وکلای اعزامی موفق به اخذ رتبه یک کشوری گردیدند.

3ـ انعقاد تفاهم نامه با کلینیک و مرکز پزشکی نوین دیدگان که در بخش های جراحی و خدمات درمانی آماده خدمات رسانی به وکلای مرکز می باشد.

4ـ انعقاد تفاهم نامه با مجموعه تولیدی شرکت رویال که در قسمت تولید لوازم اداری و مبلمان منزل فعالیت دارند و آماده ارائه خدمات با تخفیفات ذکر شده در تفاهم نامه به وکلای مرکز می باشند.

5ـ مذاکره و تفاهم با درمانگاه شبانه روزی ولیعصر در بهارستان جهت تخفیف به وکلایی که از خدمات آن مرکز استفاده نمایند.

6ـ رایزنی و هماهنگی با شرکت بیمه پارسیان در خصوص بیمه عمر

7ـ رایزنی با شرکت لیزینگ صنعت و معدن در خصوص اخذ تسهیلات خرید خودرو

8ـ رایزنی با شرکت لیزینگ هوشمند فردا در جهت اخذ تسهیلات خرید گوشی تلفن همراه

9ـ رایزنی با بانک ملی و انعقاد تفاهم نامه جهت اخذ تسهیلات خرید دفتر و تجهیزات دفتری

10ـ انعقاد قرارداد با شرکت های مربوطه جهت اخذ تسهیلات خرید موتور و دوچرخه

 

اهم عملکرد کمیسیون معاضدت در سال 1401:

1ـ مدیریت استقرار وکلا در سامانه 129 در طول هفته

2ـ ارائه گواهی حضور وکلا در سامانه 129

3ـ صدور گواهی معاضدتی برای تمدید پروانه های وکالت وکلا

4ـ برگزاری جلسه با مدیر کل حقوقی بنیاد شهید برای تعامل بیشتر و بهبود وضعیت معاضدت به خانواده های معظم شهدا و جانبازان

5ـ برگزاری جلسه تودیع و معارفه رئیس مرکزمعاضدت استان تهران

6ـ  آمار پرونده های تشکیل شده به شرح ذیل می باشد:

الف) تعداد پرونده های معاضدتی تشکیل شده استان تهران 1010 نفر

ب) تعداد پرونده های معاضدتی اعطای وکیل شده در استان تهران 896

ج) تعداد پرونده های تسخیری استان تهران 493

د) تعداد مشاوره های مجتمع های قضایی و دادگستری های استان تهران 217656

ر) تعداد جوازهای صادر شده در وکالت اتفاقی 46

ز) مشاوره تلفنی (129)

 

اهم عملکرد یک ساله کمیسیون حمایت از وکلا و صیانت از مرکز وکلای استان تهران مورخ 1402/3/17

1ـ تشکیل 10 جلسه اعم از حضوری و مجازی با حضور اعضای کمیسیون و بررسی اهم مشکلات همکاران در حوزه های قضایی استان تهران

2ـ در راستای آسیب شناسی نسبت به همکاران و بررسی درخواست های ایشان در حوزه های قضایی استان تهران، موارد ذیل توسط نمایندگان کمیسیون مشخص گردید و اهم موضوعاتی که دغدغه همکاران گرامی می باشد عبارت است از:

الف) بازرسی فیزیکی وکلا هنگام ورود به محاکم قضایی و عدم برخورد مناسب از سوی سربازان.

ب) طولانی بودن مدت زمان صدور کارت های شناسایی و عدم ارائه اطلاعات درست در این زمینه.

ج) عدم امنیت جانی وکلا در جامعه و پیگیری زمان تحویل اقلام دفاع شخصی.

د ) بحث بیمه درمانی و بیمه تکمیلی همکاران.

ر ) نامناسب بودن وضعیت واحدهای معاضدت در تعدادی از حوزه های قضایی استان تهران علی رغم همکاری به موقع همکاران.

پس از بررسی کلی موضوعات مذکور طی چند جلسه با حضور اکثریت اعضای کمیسیون در نهایت در راستای رفع مشکلات مذکور مصوب گردید تعداد 4 کمیته تخصصی جهت حل و پیگیری موضوعات فوق تشکیل گردد و هر کمیته به صورت خاص قسمتی از مشکلات مربوطه را پیگیری کنند که به شرح ذیل می باشند:

الف) کمیته حمایت و صیانت از مرکز:

این کمیته زیر نظر کمیسیون کشوری صیانت، وظیفه حمایت از مرکز وکلای قوه قضائیه در مقابل هجمه های رسانه ای و شکایات و دفاع از حقوق و تصمیمات مرکز در مراجع اداری و قضایی و نیز حمایت از وکلای محترم در حوزه قضایی استان تهران را به عهده دارد.

ب ) کمیته اجرایی:

یکی از وظایف کمیته اجرایی پیگیری بیمه های وکلا اعم از تأمین اجتماعی، تکمیلی و همچنین پیگیری تسریع صدور کارت های شناسایی و تحویل اقلام دفاع شخصی می باشد.

ب) کمیته بانوان:

با توجه به اینکه در طی دوره یکساله تعدادی از همکاران خانم اعم از وکلای پایه یک و کارآموزان وکالت با ارائه درخواست کتبی به کمیسیون حمایت، تقاضای حمایت در راستای دفاع از حقوق پایمال شده خود نموده بودند و مراجعات این چنینی از سوی سایر بانوان همکار، مصوب شد کمیته بانوان تأسیس و مشکلات این همکاران از طریق کمیته مذکور پیگیری گردد و در نهایت با هماهنگی با کمیسیون بانوان موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

ج)کمیته حمایت از وکلای استان تهران:

همکاران ما سالانه تعداد زیادی پرونده های معاضدتی و مشاوره های مربوطه را به انجام می رسانند و مرکز وکلا با ارگان های جهت ارائه خدمات معاضدتی طرف قرارداد می باشد ولی متاسفانه در طی سالیان گذشته هیچ گونه حمایت حقوقی از همکاران مرکز مطرح نبوده تا اینکه بر اساس پیشنهاد بازرسان محترم هیئت مدیره و موافقت تمامی اعضای کمیسیون، طرح حمایتی مطرح شد.

د) کمیته کارآموزی:

1 – مشارکت اعضای کمیسیون در برگزاری اختبار شهریور ماه 1401

2-  تعیین نماینده کمیسیون حمایت و صیانت در حوزه های قضایی استان تهران جهت دریافت نظرات و پیشنهادات وکلای هر منطقه

3- رایزنی با وکلای پایه یک و تعیین وکیل سرپرست برای حدود 30نفر از کارآموزان وکالت در حوزه تهران، شهریار، پردیس و بومهن

4- تشکیل جلسات کمیسیون بصورت ماهانه یکبار و هر جلسه با حضور یکی از نمایندگان هر حوزه قضایی جهت انعکاس مشکلات همکاران مربوطه و تلاش جهت حل آن

 

اهم عملکرد کمیسیون مالیاتی در سال 1401:

1ـ تعیین اعضای کمیسیون و تفکیک وظایف هر یک از اعضا

2ـ ایجاد کمیته های فرعی:

الف) کمیته رسانه: مسئول گردآوری فعالیت های علمی و پژوهشی، روند کار کمیسیون، تنظیم و انتشار صورتجلسات.

ب) کمیته آموزش و پرورش: مسئول تحقیق و پژوهش بر سرفصل های تعیین شده توسط کمیسیون جهت آموزش وکلا و پیشنهاد اصلاحات در قوانین و بخشنامه های مالیاتی.

ج) کمیته اجرایی: مسئول برنامه ریزی جهت ایجاد ارتباط لازم و موثر با وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و هماهنگی فعالیت ها با کمیسیون مالیات مرکز جهت جلوگیری از موازی کاری و همچنین کسب مجوزهای لازم از هیئت مدیره استان تهران.

3ـ ایجاد سه بخش در کمیسیون مالیاتی:

الف) بخش حقوقی: وظیفه این بخش ارتباط با وکلای خبره مالیاتی است.

ب) بخش اقتصادی: وظیفه این بخش بهره گیری از اقتصاددانان مالیاتی است.

ج) بخش حسابداری: وظیفه این بخش ارتباط با حسابداران مالیاتی است.

کمیسیون در هر بخش مشاورین خبره را انتخاب کرده و به عنوان بازوی مشورتی در اختیار وکلای مالیاتی مرکز و وکلایی که خود مشکل مالیاتی دارند قرار می دهد.

بخشی از این همکاری در قالب شرکت های حسابرسی در ابعاد کوچک در خدمت هیئت مدیره جهت اخذ اظهارنامه مالیاتی وکلا در محل مرکز وکلای استان قرار گرفت.

4ـ کمیسیون مسائل  مالیاتی را به دو بخش عمده تقسیم می نماید:

الف) مسائل خرد مالیاتی

ب) مسائل کلان مالیاتی

 

گزارش عملکرد کمیسیون بانوان:

1ـ برگزاری پنج جلسه رسمی

2ـ انتخاب اعضاء و اهداء احکام

3ـ ترسیم چشم انداز یک ساله با شفافیت هرچه بیشتر جهت پیگیری اهداف مورد نظر کمیسیون

4ـ درخواست میز خدمت جهت حضور در زندان زنان و انجام معاضدت قضایی به ریاست هیئت مدیره که در حال بررسی و طی تشریفات اداری از طریق دفتر جناب آقای القاصی مهر می باشد

5ـ بررسي و تدوين آئین نامه کمیسیون بانوان

6ـ بازدید از مدرسه صبح رویش ویژه کودکان کار و بررسی مشكلات حقوقی گريبانگير اين كودكان و اعلام آمادگی جهت تعامل با آن مرکز جهت کمک به حل و فصل مسائل حقوقی و مشاوره حقوقی

7ـ برگزاری کارگاه آموزشی شفقت با خویشتن به عنوان پیش نیازی برای مدیریت هیجان های منفی، به آرامش رسیدن با خود، بهبود روابط بین فردی، مدیریت فرسودگی شغلی و مشکلات محیط کار

8ـ برنامه ریزی جهت برگزاری مراسمی مصادف با ولادت خانم فاطمه زهرا و روز مادر و معرفی وکیل بانوان موفق و فعال در حوزه وکالت

9ـ تلاش جهت رایزنی با فراکسیون زنان مجلس و تعامل با آن

10ـ نظر به اينكه توجه به حقوق معلولين و كودكان معلول يكي از موارد مورد حمايت اين كميسيون ميباشد

11ـ كميسيون بانوان در نظردارد بازدید از مرکز نگهداری کودکان آسمان (معلولين ) را در برنامه خود در دستور کار دارد

يكي از دغدغه هاي مهم كميسيون بانوان

ارتقاء هر چه بيشتر سطح علمی وكلای بانو مي باشد كه اين مهم با برگزاری كارگاه های مختلف برای بررسی قوانين و مصوبات صورت خواهد پذيرفت.

علاوه بر ارتقاء علمي وكلای محترم، توسعه فردی وكلا با توجه به استاندارهای شخصيتی نيز حائز اهميت أست كه يكي از كارگاه های مورد نظر برگزاری كلاس های زبان بدن و بيان و اصول و فنون مذاكره مي باشد.

كميسيون بانوان از شهريور ماه در نظر دارد جلسات نقد فيلم با محوريت بررسي جرائم اعمال و وقايع حقوقی و رخداد های فيلم ها سعی در آموزش نگاه نقادانه با رويكرد علمی را دارد كه اولين فيلم منتخب مستند بنام مهين (اولين قاتل زن سريالی) ايران مي باشد. در تلاش هستيم علاوه بر تحليل، نگاهی جامع و كامل به اين مهم داشته باشيم.

از ديگر موارد مورد نظر كميسيون بانوان

فراخوان سراسري از وكلای محترم در جنبه های مختلف ادبی، هنری، مقاله نويسی تا با برگزاری مسابقات، سبب پويايي و ايجاد انگيزه رقابت و كسب موفقيت برای اين عزيزان باشيم.

 

جستجو