مرکز وکلای
استان تهران

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران در سال 1398 در دوره ریاست دکتر بهادری جهرمی تاسیس و اعضای اولین هیات مدیره آن از طریق انتخابات، توسط وکلای استان تهران انتخاب شدند. مرکز وکلای قوه قضائیه استان تهران در حال حاضر دارای 4053 وکیل دادگستری به عنوان عضو فعال بوده و هیات مدیره آن متشکل از 9 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است.

آمار مرکز وکلای استان تهران

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اول

سید نصراله ابراهیمی

رییس

علی پیلوا

دبیر

محمد نایینی

عضو

سید عباس جلادتی

عضو

سید مهدی حججی

عضو اصلی

حسن خسروی

عضو اصلی

عباس باقری

عضو اصلی

پژمان پیروزی

عضو اصلی

عزالدین سلیمانی

عضو اصلی

سید امیررضا انوار

عضو علی‌البدل

مهرنوش وردی

بازرس

محمد علی عسگری فرد

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان