مرکز وکلای
استان خراسان جنوبی

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان خراسان جنوبی در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان خراسان جنوبی دارای 120 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان خراسان جنوبی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

اول

محمدحسین محمدی

رئیس

محمدحسین تدینی پور

نائب رئیس

احمدرضا حمیدی

عضو

احمد آسکار

عضو

سیده مریم رضوی

عضو

 

 

 

 

دوم

محمدحسین محمدی رئیس
هادی صمدی

نائب رئیس

احمدرضا حمیدی

عضو

محمدعلی ناعمی

عضو

مریم رضوی

عضو

 

 

 

 

سوم

سیدمحسن موسوی

رئیس

شهرام امیرافشاری

نائب رئیس

زهرا اکبری

عضو اصلی

هادی صمدی

عضو اصلی

مریم میری

عضو اصلی

 

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو