مرکز وکلای
استان خوزستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان خوزستان در سال 1388 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان خوزستان دارای 850 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان خوزستان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

اول

منصور سعیدی

رئیس

علی مقدادی پور

نائب رئیس

بدر سودانی سادری

عضو

مسعود عبیات

عضو

معصومه عامری فر

عضو

اسداله زارع

بازرس

بیژن کاظمی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

مسعود عبیات

رئیس

منصور سعیدی

نائب رئیس

علی مقدادی پور

رئیس هیأت مدیره از سال 94 تا 96

بدر سودانی سادری

رئیس هیات مدیره از سال 96 تا 98

مسعود یوسفی

عضو

معصومه عامری فر

عضو

مریم موسویون

عضو

سعید آذر شب

عضو هیأت مدیره از سال 94 تا 98

اسداله زارع

بازرس

امیر کروشاوی

بازرس

 

 

 

 

 

 

سوم

عبدالوهاب سیلاوی

رئیس

منوچهر حاجتی نیا

نائب رئیس

عبدالکریم لویمی

عضو

رضا  سلمان زاده

عضو

محمد صادق شکیبا امین

عضو

عادل سلامات

عضو

داود حمید

عضو

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو