مرکز وکلای
استان زنجان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان در سال 1386 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان زنجان دارای 276 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان زنجان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

اول

منوچهر عزیزی

رئیس

بهروز قاسمی

نایب رئیس

سید حسن موسوی

عضو

رحیم حسنی

عضو

 

 

 

 

دوم

بهروز قاسمی

رئیس

پیمان مجیبی

نایب رئیس

امیر غفاری حاج سیران

عضو

امیرعلی عباسی

عضو

رحیم حسنی

عضو

 

 

 

 

 

 

 

سوم

بهروز قاسمی

رئیس

امیر علی عباسی

نایب رئیس

امیر غفاری حاج سیران

عضو

رحیم حسنی

عضو

ساسان احمدی

عضو

قهرمان محمدی

عضو

فرشاد محمدی

عضو

سید جواد موسوی انگورانی

بازرس

علی مسگری

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

ساسان احمدی

رئیس

قهرمان محمدی

نایب رئیس

فرشاد محمدی

عضو اصلی

رسول گل پسندی حق

عضو اصلی

پیمان مجیبی

عضو اصلی

عطااله پورحسین

عضو اصلی

علی رجائی قاضیلو

عضو اصلی

مینا علیزاده

بازرس

محمد امین شکری

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو