مرکز وکلای
استان سمنان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان سمنان در سال 1391 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان سمنان دارای 244 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان سمنان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

حیدر امیری رئیس
حمید رضا ابراهیم زاده نایب رئیس
احسان احسانی عضو
قاسم شاه حسینی عضو
علیرضا عباس نژاد عضو
اقدس رهایی عضو
علی همتیان عضو
ناصر ناظمی بازرس
 

 

 

 

دوم

مهر علی جمشیدی رئیس
علی همتیان عضو
احسان احسانی عضو
حسن عضدی عضو
عباس معمار طلوعی عضو
مهدیقلی هزارجریبی بازرس
علی اکبر سلطان علیان بازرس
 

 

 

 

سوم

حمیدرضا ابراهیم زاده رئیس
سید محمد امیرخلیلی نایب رئیس
زهره  مداح دبیر
عباس معمار طلوعی مسئول امور مالی
محسن بشیری عضو
محمد مهدی  غریبی عضو
سلمان قدرتی عضو

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان و دبیر هیئت مدیره استان

جستجو