مرکز وکلای
استان سیستان و بلوچستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان سیستان و بلوچستان در سال 1398 تشکیل شده است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان سیستان و بلوچستان دارای 117 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان سیستان و بلوچستان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

اول

محمدگل عیسی زائی

رئیس

حسین مودی

مسئول مالی

علیرضا پورملائی

عضو اصلی

عبدالغفور براهویی شاد

عضو اصلی

اکرم لطفی

عضو اصلی

داود متقیان

بازرس

مینا ذوالفقاری

بازرس

معصومه عابدی

علی البدل

زهرا بامدی گریزپا

علی البدل

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو