مرکز وکلای
استان فارس

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس در سال 1386 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 9 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان فارس دارای 1448 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان فارس

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

اول

آرش دانشور

رئیس

حسین پیروی

نائب رئیس

عبدالحسین مصدقی فرد

فاطمه کامران زاده

کمیسیون معاضدت

اسد نصیری

کمیسیون تخلفات

شهرام جوکار

کمیسیون مالی

محمدرضا شادمانی

کمیسیون آموزش

سید کمال اکرام

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

آرش دانشور

رئیس

فاطمه کامران زاده

نائب رئیس

مهرداد ریاحی

کمیسیون معاضدت

اسد نصیری

کمیسیون تخلفات

محمدرضا شادمانی

کمیسیون آموزش

امین عباسی

کمیسیون مالی

محمدرضا ایزدی

سید کمال اکرام

بازرس

محمدحسین سیاوشی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

مهرداد ریاحی

رئیس

علی زارع مهذبیه

نائب رئیس و کمیسیون تخلفات

جلیل زارع

کمیسیون تخلفات

کامبیز نجفی

کمیسیون بازرسی

آرزو پانی

کمیسیون آموزش

امین عباسی

کمیسیون مالی

تیمور قهرمانی

کمیسیون معاضدت

حسن عبدلیان پور

کمیسیون فرهنگی رفاهی

جهانپور اکبری

کمیسیون نقل و انتقالات

فاطمه کامران زاده

بازرس

اسد نصیری

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

حسن عبدلیان پور

رئیس

کامبیز نجفی

نائب رئیس

جلیل زارع

عضو

مهدی منصوری

عضو

تیمور قهرمانی

عضو

علی زارع مهذبیه

عضو

آرزو پانی

عضو

پریسا جمشیدی

عضو

محمدرضا شادمانی

عضو

وحیدرضا رهنما

بازرس

قاسم اکبری

بازرس

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز وکلای استان فارس در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه خدمات معاضدتی به تفکیک رشته، کارشناسان کشیک به تفکیک رشته و کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در ادامه بیان شده است.

تعداد خدمات معاضدتی به تفکیک رشته در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد خدمات معاضدتی

تعداد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

کارشناسان کشیک

کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد کار کارشناسی جذب شده