مرکز وکلای
استان قزوین

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین در سال 1386 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین دارای 385 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان قزوین

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

اول

حسین مردعلی

رئیس

سید مرتضی موسوی

نائب رئیس

تیمور عیوضی

امورمالی و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

سیدمجتبی حکاک قزوینی

عضو هیات مدیره

حسن مهرآوری

عضو هیات مدیره

امیرعباس فقیهی

رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات

محمدتقی کیایی

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی

جواد اصفهانی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

دوم

معصومه خلیلی

منشی هیات رئیسه

سید مرتضی موسوی

رئیس

سید مجتبی حکاک قزوینی

نائب رئیس

تیمور عیوضی

امورمالی و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

حسین مردعلی

رئیس کمیسیون  رفاه و تعاون

امیرعباس فقیهی

رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات

محمدتقی کیایی

رئیس کمیسیون آموزش و اختبار

مهدی عبداللهی

عضو هیات مدیره

جواد اصفهانی

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

معصومه خلیلی

بازرس- عضو کمیسیون نظارت و بازرسی

سید مجتبی حکاک قزوینی

 رئیس

سید مرتضی موسوی

نائب رئیس

تیمور عیوضی

امورمالی و رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

محمدتقی کیایی

رئیس کمیسیون آموزش و اختبار

محمد قنبری طولارود

رئیس کمیسیون رفاه و تعاون

بهنام قوامی

رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات

سید محمد موسوی فرد

منشی هیات مدیره رئیس کمیسیون روابط عمومی

جواد اصفهانی

رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی

معصومه خلیلی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

عقیل فاضل

رئیس

طهماسب کیانفر

نائب رئیس

ابوالفضل بغدادی

عضو

محمد قنبری طولارود

عضو

عطااله نوری

عضو

محمد رضا ابراهیمی توانی

عضو

علیرضا افسری

عضو

محمد جواد حیدری

بازرس

زهرا افشار

بازرس

رئیس هیئت مدیره استانی، عضو اصلی شورای عالی وکلا

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

جستجو