مرکز وکلای
استان قـم

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان قم در سال 1381 تشکیل شده و در حال حاضر ششمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان قم دارای 366 وکیل به عنوان عضو فعال است.

تعداد اعضای مرکز وکلای قوه قضائیه استان قم

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

اول

حسین رحیم پور

رئیس (انصراف)

محمدتقی زرین اقبال

عضو

زهرا محمدنیا

عضو

سیدوحید لاجوردی

رئیس (انصراف)

حمیدرضا زند دیزاری

عضو

علیرضا قسمتی

عضو

مجید خلیلی

عضو

محمدامین معصومی

عضو

 

 

 

 

 

دوم

مرتضی آقا علیخانی

رئیس (انصراف)

علیرضا قسمتی

رئیس

حمیدرضا زند دیزاری

عضو

علی پورمهجور

عضو

احسان اله چیوائی

عضو

سعید شهرجردی

عضو

محمد افشاری

عضو

 

 

 

 

 

سوم

علیرضا قسمتی

رئیس

حمیدرضا زند دیزاری

عضو

سعید شهرجردی

عضو

حسن نصیرالاسلامی

عضو

حمیدرضا عرب

عضو

احسان اله چیوائی

عضو

علی روزبهانی

عضو

 

 

 

 

 

چهارم

علیرضا قسمتی

ریاست

احسان اله چیوائی

عضو

حمیدرضا زند دیزاری

عضو

حمید عرب

عضو

حسن برزه کار

عضو

احمد بهارلو کجویی

عضو

معصومه تمدن

عضو

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجم

حمیدرضا زند دیزاری

رئیس

ابوالفضل سلیمانی مطلق

نائب رئیس

علی روزبهانی

عضو اصلی

محمدسعید الهیان

عضو اصلی

حسین پناهی فر

عضو اصلی

علی اسماعیلی

عضو اصلی

معصومه تمدن

عضو اصلی

رضا صادق زاده الماسی

بازرس

ذبیح اله محمدی

بازرس

حسن ناری مقدم

عضو علی‌البدل

علی اصغر کیال

عضو علی‌البدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ششم

علی روزبهانی

رئیس

احمد بهارلو کجویی

نایب رئیس

ذبیح اله محمدی

مسئول امور مالی

علی اسماعیلی

عضو

حسین پناهی فر

عضو

احمد رشادی

عضو

علی اصغر کیال

عضو

عمید لطیفی

عضو

حسن ناری مقدم

عضو

مهدی رمضانعلی

بازرس

محسن مصیبی

بازرس

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

هیچ داده ای یافت نشد
جستجو