مرکز وکلای
استان لرستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان لرستان در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان لرستان دارای 592 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان لرستان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

اول

علی حیدر بهروج

رئیس
مهرداد سبزوار

نائب رئیس

علیرضا بستامی

عضو
هایده بابایی

عضو

پروانه نجفی

عضو

 

 

 

 

 

 

دوم

علی حیدر بهروج

رئیس

مهرداد سبزوار

نائب رئیس

علیرضا بستامی

عضو

بهمن چراغی

عضو

اسفندیار مریدی عضو
علی صفری عضو
اردشیر عبدی پور عضو
مهین آروانه بازرس
رامین پاپی بازرس
 

 

 

 

 

 

 

سوم

محسن فتح الهی رئیس
محمد باقر طولابی نائب رئیس
حجت اله ستاروند عضو اصلی
ماشااله میری کلاه کج عضو اصلی
مهین آروانه عضو اصلی
مسلم محمدیان عضو اصلی
علیرضا تحریری عضو اصلی
علیرضا بستامی بازرس
مهرداد سبزواری بازرس
محسن  عموزاده عضو علی البدل
وحید سرمدی عضو علی البدل
 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

 

مهرداد سبزواری رئیس
مسلم محمدیان نایب رئیس
مهین آروانه دبیر
ماشااله میری کلاه کج مسئول امور مالی
جبار دیرکوند عضو
حجت اله ستاروند عضو
وحید  سرمدی عضو
محسن عموزاده عضو
محسن فتح الهی عضو
علیرضا  بستامی بازرس
اردشیر عبدی پور بازرس

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان، بازرس اصلی شورای عالی وکلا

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

جستجو