مرکز وکلای
استان مازندران

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان مازندران در سال 1386 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 9 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان مازندان دارای 1615 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان مازندران

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

اول

پرویز علیجانی

رئیس

حبیب اله قزوینی ملا

نائب رئیس

محمد مهدی صفایی

عضو

حسن عباسی علایی

عضو

شهرام کامرانفر

عضو

زیبا صیادی نژاد

عضو

محمد طهماسبی

عضو

 

 

 

 

 

 

 

دوم

نعمت اله یدالهی

رئیس

حبیب اله قزوینی ملا

نائب رئیس

علی ذکریایی

عضو

شهرام کامرانفر

عضو

داریوش هوشیاری

عضو

خدایار کیادلیری

عضو

زیبا صیادی نژاد

عضو

فتح اله علی تبار

بازرس

محمدمهدی صفایی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

یونس آزرده

رئیس

شهرام کامرانفر

نائب رئیس

زیبا صیادی نژاد

عضو

محبوبه فکوری

عضو

سعید صفرپور

عضو

علی فتحی

عضو

ابراهیم باقری

عضو

علی اصغر گیلانی

عضو

محمدمهدی صفایی

عضو

حسین مقدسی

بازرس

شاهین نوری

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

یونس آزرده

رئیس

محمد طهماسبی

نائب رئیس

محمدعلی طیبی سورکی

عضو

حسین هاشم زاده

عضو

علی بابایی مرمتی

عضو

طهماسب بزرگی

عضو

شاهین نوری

عضو

فتح الله علی تبار

عضو

سعید صفرپور

عضو

علیرضا بابویه دارابی

بازرس

مهدی رنجبر

بازرس

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی