مرکز وکلای
استان مرکزی

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان مرکزی در سال 1388 تشکیل شده و در حال حاضر ششمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان مرکزی دارای 330 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان مرکزی

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول و دوم

یونس بازرگانی رئیس
علی باقری نائب رئیس
جلال بهاریان عضو و خزانه دار
ناصر بیگدلی عضو
کبری همتی عضو
 

 

 

 

سوم

سید محسن صفوی رئیس
محمود نقیلو نائب رئیس
موسی رستمیان عضو و خزانه دار
علی باقری عضو
نواب بقائی عضو
کبری همتی بازرس
سید پرویز ترابی بازرس
 

 

 

 

چهارم

سید محسن صفوی رئیس
محمود نقیلو نائب رئیس
موسی رستمیان عضو و خزانه دار
زهره ترابی عضو
مجتبی متین پور عضو
رقیه باقری بازرس
امیرحسین قزل کمر بازرس
 

 

 

 

 

 

پنجم

مجید احمد رئیس
امیر حسنی نائب رئیس
مریم السادات قریشی عضو اصلی
بهرام خلیل آبادی عضو اصلی
حامد رضایی عضو اصلی
رضا ملایی عضو اصلی
بهروز میرزا بابایی عضو اصلی
عباسعلی فرخی بازرس
طهورا صاحب الزمانی بازرس
 

 

 

 

 

 

ششم

محمد رادپور رئیس
سیدمحسن نوابی نایب رئیس
طهورا صاحب الزمانی دبیر و مسئول مالی
محسن اسدی عضو
علیرضا طاهری عضو
گلرخ محمودزاده عضو
ایمان نوروزی عضو
عباسعلی فرخی بازرس
امیر حسنی بازرس

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

جستجو