مرکز وکلای
استان همدان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان همدان در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان همدان دارای 318 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار وکلای استان همدان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

 

اول

علیرضا ترکستانی

رئیس

مه لقا ایرانپور

نایب رئیس

محمدرضا ایمانی

مسئول مالی

ایرج رفیعی

عضو اصلی
مرضیه خانعلی پور

عضو اصلی

حسین ذال دهنوئی

عضو اصلی
مهدی یازی

بازرس

افسانه سالاری اخگر

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

علیرضا ترکستانی

رئیس

مه لقا ایرانپور

نایب رئیس

محمدرضا ایمانی

مسئول مالی

ایرج رفیعی

عضو اصلی

ضیافت فرخشاهی

عضو اصلی
گیتا وصالی

عضو اصلی

محمد مهدی شریفیان

عضو اصلی

مهناز عابدی نیا

عضو علی البدل

مرضیه خانعلی پور

بازرس

افسانه سالاری اخگر

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

محمد خادمی‌حمید

رئیس

محمد مهدی شریفیان

نایب رئیس

ماندانا مسرور

دبیر

شهاب انصافیان

مسئول امور مالی

محمد ایرانشاهی‌

عضو

عباس جعفری کسبی

عضو

حسین ذال دهنوئی

عضو

حسن قربانی

عضو

محمد رحیم عجیبی

بازرس

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

جستجو