مرکز وکلای
استان چهارمحال و بختیاری

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان چهار محال و بختیاری در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان چهار محال و بختیاری دارای 319 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان چهارمحال و بختیاری

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

اول

شهرام حیدری پبدنی

رئیس

همایون شاهینی

نایب رئیس

بخشعلی چلوانی

عضو

عماد انتظامی

عضو

زیبا طهماسبیان

عضو

حسین رئیسی

بازرس

احمد مهری بابادی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

شهرام حیدری پبدنی

رئیس

الهه خسروی

نایب رئیس

سید قدرت اله حسین زاده

عضو

مالک درخشان

عضو

سید مرتضی جزایری

عضو

حسین رئیسی آله کوهی

عضو

روح اله مرادی

عضو

رضا نوروزی

بازرس

سودابه باقری

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

سید قدرت اله حسین زاده

رئیس

الهه خسروی

نایب رئیس

صابر رضایی

دبیر

سید مرتضی جزایری

عضو

امین امانی بابادی

عضو

سید عباس زیلابی

عضو

شهرام حیدری پبدنی

بازرس

بنفشه رضایی دزکی

بازرس

حسین شریفی

عضو علی‌البدل

مالک درخشان

عضو علی‌البدل

رئیس هیئت مدیره استان

نائب رئیس هیئت مدیره استان

دبیر هیئت مدیره استان

مسئول مالی هیئت مدیره استان

عضو هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

بازرس علی البدل هیئت مدیره استان

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز وکلای استان چهار محال و بختیاری در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه شکایت های واصله اشخاص از کارشناسان و و پرونده ها منجربه صلح و سازش، خدمات معاضدت ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی رسمی و آمار کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی جذب شده در ادامه بیان شده است.

تعداد شکایت های واصله اشخاص از کارشناسان و و پرونده ها منجربه صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد شکایات و پرونده های منجر به صلح و سازش

تعداد خدمات معاضدت ارائه شده به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد خدمات معاضدتی ارائه شده به تفکیک رشته

آمار کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی جذب شده در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

آمار کارشناسان کشیک به تفکیک رشته