مرکز وکلای
استان کردستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان کردستان در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان کردستان دارای 230 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان کردستان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

اول

سیروان حمید پور

رئیس

مازیار پرویز نیا

نائب رئیس

کاظم مفاخری

عضو

عابد کریمیان

عضو

مصلح الدین احمدی

عضو

 

 

 

 

دوم

کاظم مفاخری

رئیس

مازیار پرویز نیا

نائب رئیس

سیروان حمید پور

عضو

عابد کریمیان

عضو

فرزاد مرادی

عضو

 

 

 

 

سوم

مصلح الدین احمدی

رئیس

ابراهیم علایی اردلان

نائب رئیس

مهبد اکبری

عضو اصلی

بهروز سلیمانی

عضو اصلی

آرزو حکمت

عضو اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارم

مازیار پرویزنیا

رئیس

فرزاد مرادی

نائب رئیس

مهبد اکبری

دبیر

کاظم مفاخری باشماق

مسئول امور مالی

الهه خالدیان

عضو

قباد کریمی

عضو

عابد کریمیان

عضو

هانا احمدی

بازرس

محمد صدیق شریفی

بازرس

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

جستجو