مرکز وکلای
استان کرمان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان در سال 1388 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان دارای 478 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان کرمان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

اول

فاطمه جعفری پورزرندی رئیس هیات مدیره
محمدمهدی‌ شجاعی‌ باغینی‌ نایب رئیس هیات مدیره
سید علی رضوی عضو هیات مدیره
محسن کریمی عضو هیات مدیره
پروین رشیدی عضو هیات مدیره
احمد سمعیا پور عضو هیات مدیره
عباس هادی زاده گوکی عضو هیات مدیره
 

 

 

 

 

 

دوم

فاطمه جعفری پورزرندی رئیس هیات مدیره
محمدمهدی‌ شجاعی‌ باغینی‌ نایب رئیس هیات مدیره
پروین رشیدی عضو هیات مدیره
مریم رستمی عضو هیات مدیره
محسن اسماعیلیان عضو هیات مدیره
احمد سمعیا پور عضو هیات مدیره
مسعود عسکری عضو هیات مدیره
پروین کامیابی بازرس هیات مدیره
محمد غلامرضایی بازرس هیات مدیره
 

 

 

 

 

 

سوم

فرزاد حیدری رئیس هیات مدیره
عباس هادی زاده گوکی نایب رئیس هیات مدیره
محسن اسماعیلیان عضو هیات مدیره
محمد غلامرضایی عضو هیات مدیره
محمد برنا عضو هیات مدیره
اشکان شمس عضو هیات مدیره
ابوالفضل میرزائی بهمن آباد عضو هیات مدیره
ابوذر زینلی بهزادان بازرس هیات مدیره
مهدخت محمدی بازرس هیات مدیره
 

 

 

 

 

 

چهارم

عباس هادی زاده گوکی رئیس هیات مدیره
محمدمهدی‌ شجاعی‌ باغینی‌ نایب رئیس هیات مدیره
محسن اسماعیلیان بازرس هیات مدیره
 فاطمه جعفری پورزرندی دبیر هیات مدیره
ابوالفضل میرزائی بهمن آباد عضو هیات مدیره
ابوذر زینلی بهزادان عضو هیات مدیره
مهدخت محمدی بازرس هیات مدیره
سوسن امیری دوماری عضو هیات مدیره
فرزاد حیدری عضو هیات مدیره

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

جستجو