مرکز وکلای
استان کهگیلویه و بویراحمد

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1390 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 5 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان کهگیلویه و بویر احمد دارای 222 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان کهگیلویه و بویر احمد

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره

نام و نام خانوادگی

سمت در هیأت مدیره

 

 

 

 

 

اول

مرتضی بهشتی

رئیس

محسن جلالی مهر

نایب رئیس

یوسف فرامرزی پور

عضو اصلی

مصطفی شجاعت پور

عضو اصلی

شهرام صالحی

عضو اصلی

محمد بهزادی

بازرس

 

 

 

 

 

 

دوم

مرتضی بهشتی

رئیس

مصطفی شجاعت پور

نایب رئیس

محمد طاهری فهلیانی

عضو اصلی

یونس نیک اندیش

عضو اصلی

کورش قنبری

عضو اصلی

امیررضا خوش آئین

بازرس

محمد بهزادی

بازرس

 

 

 

 

 

 

 

سوم

سید ابراهیم عدالتی

رئیس

علی مجاهد

عضو اصلی

یوسف فرامرزی پور

عضو اصلی

کورش قنبری

عضو اصلی

عبدالرحمان سعادت

عضو اصلی

مصطفی شجاعت پور

بازرس

زهرا بامزد

بازرس

عزیزالله نیک منش

علی البدل

کریم اعتمادفر

علی البدل

هیچ داده ای یافت نشد

پرونده های انتظامی

گزارش عملکرد مرکز وکلای استان کهگیلویه و بویر احمد در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ در حوزه شکایت های واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده منجربه صلح و سازش، عملکرد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی و آمار کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی  در ادامه بیان شده است.

تعداد شکایت های واصله اشخاص از کارشناسان و پرونده منجربه صلح و سازش در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

تعداد شکایات و پرونده های منجر به صلح و سازش

 

آمار عملکرد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته کارشناسی رسمی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

آمار عملکرد کارشناسان کشیک به تفکیک رشته

 

آمار کار کارشناسی جذب شده به تفکیک دستگاه متقاضی در سه ماهه اول سال 1400 مطابق ذیل است:

آمار کار کارشناسی به تفکیک دستگاه متقاضی