مرکز وکلای
استان گلستان

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان گلستان در سال 1387 تشکیل شده و در حال حاضر چهارمین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 عضو علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان گلستان دارای 442 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان گلستان

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

اول

عبداله ساورچمنی رئیس
لیلا تقی زاده نائب رئیس
نجم الدین ایگدری عضو اصلی
سیدعبداله رضوانی عضو اصلی
ملیحه قاسمی بافقی عضو اصلی
مسعود بابانیازی عضو علی البدل
 

 

 

 

دوم

عبداله ساورچمنی رئیس
لیلا تقی زاده نائب رئیس
متین گری نورانی عضو اصلی
محمدصاحب فیضی عضو اصلی
محمدرضا محزونی عضو اصلی
عبدالعلی کلندی بازرس
رضا بالا رستاقی بازرس
 

 

 

 

 

 

سوم

لیلا تقی زاده نائب رئیس
متین گری نورانی عضو اصلی
محمدصاحب فیضی عضو اصلی
کورش طریک رئیس
مهدی مازندرانی عضو اصلی
امید چیره نور عضو اصلی
عبدالصمد بردی پور عضو اصلی
عبدالعلی کلندی بازرس
رضا بالا رستاقی بازرس
 

 

 

 

 

 

چهارم

سیدمجتبی نصری رئیس
مهدی یگانه نائب رئیس
عبدالصمد بردی پور عضو اصلی
محمدرضا محزونی عضو اصلی
جواد رحیم پور عضو اصلی
مهدی باقری نودیجه عضو اصلی
رضا بالا رستاقی عضو اصلی
سیدعبداله رضوانی بازرس
حکیم بردی الفت بازرس
مسعود بابانیازی عضو علی البدل

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

جستجو