مرکز وکلای
استان یزد

آدرس

تلفن تماس

مرکز وکلای قوه قضائیه استان یزد در سال 1389 تشکیل شده و در حال حاضر سومین دوره هیات مدیره آن در حال فعالیت است. این مرکز دارای هیات مدیره‌ای متشکل از 7 عضو اصلی، 2 علی‌البدل و 2 بازرس است. مرکز وکلای قوه قضائیه استان یزد دارای 354 وکیل به عنوان عضو فعال است.

آمار مرکز وکلای استان یزد

 

 

 

اعضای ادوار هیات مدیره:

دوره نام و نام خانوادگی سمت در هیأت مدیره
 

 

 

 

 

 

 

 

اول

محمد رضا مقدم رئیس
فرهنگ فاضلی نایب رئیس
محمد ملک ثابت عضو اصلی
محمد شکوهی عضو اصلی
مهدیه مسرت عضو اصلی
ناصر روشنیان عضو علی البدل
بتول اشرفی مقدم عضو علی البدل
عباس راست روشن بازرس
محمد حسین عقبائی بازرس
 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

فرهنگ فاضلی رئیس
ناصر روشنیان نایب رئیس
محمد شکوهی عضو اصلی
بتول اشرفی مقدم عضو اصلی
مهدیه مسرت عضو اصلی
نجمه میرزائی عضو اصلی
داوود دهقانی فیروز بازرس
حسام الدین کمالی بازرس
 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

فرهنگ فاضلی هامانه رئیس هیات مدیره
محمد شکوهی نایب رئیس
ناصر روشنیان عضو اصلی
بتول اشرفی مقدم عضو اصلی
مهدیه مسرت عضو اصلی
نجمه میرزایی عضو اصلی
وحیده یزدانی عضو اصلی
نسرین انجذاب بازرس
ربابه السادات موسوی بازرس
سید حسام الدین کمالی عضو علی البدل
سید مهدی محسن الحسینی عضو علی البدل

رئیس هیئت مدیره استانی

نائب رئیس هیئت مدیره استانی

دبیر هیئت مدیره استانی

مسئول مالی هیئت مدیره استانی

عضو هیئت مدیره استانی

بازرس هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

بازرس علی البدل هیئت مدیره استانی

جستجو