کیوان ابراهیمی لویه وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۵۵۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
استان: گیلان
شهر: رودبار
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۴۶۲۵۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۶۹۳۹۹
آدرس موسسه: رودبار-زیتون- وسط بازار روبروی شبکه بهداشت مجتمع وکالت ابراهیمی