اکبر مشایخ وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۳۳۶۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فعال
استان: مازندران
شهر: کلاردشت
تلفن موسسه: ۰۱۱۵۲۶۲۱۵۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۹۳۸۱۹۳
آدرس موسسه: کلاردشت بلوار پاسداران روبروی دادگاه عمومی