معصومه اکبری فخر وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۸۱۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
استان: تهران
شهر: تهران
تلفن موسسه: ۰۲۱۸۸۳۴۵۱۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۲۸۰۲۷۱
آدرس موسسه: خ مطهری-ابتدای قایم مقام فراهانی جنوبی-ساختمان۱۱۹-ط۳-واحد۹