احمد آدینه وند وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۸۸۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
استان: خوزستان
شهر: خرمشهر
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۸۰۹۹۳۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۸۰۹۹۳۹۵
آدرس موسسه: خوزستان-خرمشهر- پادگان دژ خ ۱۴ متری پ۶۴۱