سیدجعفر احمدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۰۷۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فعال
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۶۶۲۴۹۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۴۸۰۴۰
آدرس موسسه: اصفهان دروازه دولت سرلت ک خلیلی پ۱