حسن ادیب پور وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۵۳۶۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۰۷۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۲۶۷۸۸۶
آدرس موسسه: خ ش بهشتی جنب پاساژ رمضانی ط فوقانی