خیرالنساء افچنگی وکیل پايه دو
شماره پروانه: ۲۴۸۱۹
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: سبزوار
تلفن موسسه: ۰۵۱۴۴۲۳۰۷۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۱۸۲۵۹
آدرس موسسه: سبزوار خ کاشفی شمالی تقاطع میانی ابن یمین مجتمع دادْآفرین ط دوم واحد ۵