ابراهیم ابراهیم پور وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۱۱۶
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فعال
استان: اردبیل
شهر: نمین
تلفن موسسه: ۰۴۵۲۳۲۲۵۲۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۵۷۵۲۱۳۲
آدرس موسسه: نمین خ امام خمینی نرسیده به دادگستری