مسعود مشفق زاده وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۴۷۵۳۲
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ فعال
استان: بوشهر
شهر: بوشهر
تلفن موسسه: ۰۹۱۷۹۰۶۷۲۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۰۶۷۲۳۱
آدرس موسسه: بوشهر - سه راه بازرگانی-ساختمان احمدی-طبقه اول