سیامک ابراهیمی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۹۱۹۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فعال
استان: کرمانشاه
شهر: پاوه
تلفن موسسه: ۰۸۳۴۶۴۲۲۵۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۸۹۹۶۱۶۳۲
آدرس موسسه: کرمانشاه-پاوه-نوسود_روبروی فوریتهای پزشکی منزل شخصی ابراهیمی پ ۳۱۴