سیده عاطفه میرحسینی ماشک وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۶۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
استان: گیلان
شهر: آستانه اشرفیه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۲۰۲۷۰۳
آدرس موسسه: