نیره ابراهیم زاده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۴۸۸۰۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۹۳۸۵۷۹۱۰۶۵
تلفن همراه: ۰۹۳۸۵۷۹۱۰۶۵
آدرس موسسه: خراسان رضوی-مشهد- بلوار شهید رستمی ۲۱ پلاک ۱۰۴