فاطمه احدی وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۲۴۹۸۴
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فعال
استان: گیلان
شهر: رودبار
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۴۶۲۶۰۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۴۷۴۵۹۱
آدرس موسسه: منجیل خیابان امام روبروی پارک شهر ساختمان آلتین طبقه اول دفتر وکالت