فاطمه مراغه وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۸۶۷
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ فعال
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
تلفن موسسه: ۰۵۱۳۲۲۲۰۴۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۵۵۱۸۳۶۵۵
آدرس موسسه: مشهد خیابان مدرس بین مدرس ۸و ۱۰ ساختمان شماره ۱۲ طبقه ششم واحد شماره ۲۴