سید کمال اکرام وکیل پايه يک
شماره پروانه: ۱۳۲۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۶۲۷۶۰۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۳۳۱۵۷
آدرس موسسه: شیراز -میدان مطهری قدوسی شرقی خ۸ پ۲۵۲