نمایش محتوا نمایش محتوا

مقدمه

مقاضیان پروانه وکالت پس از قبولی در آزمون و تعیین صلاحیت، دور کارآموزی خود را تحت نظر معاونت وکلای مرکز طی می کنند. انجام امور اداری وکلا نیز ذیل نظر معاونت وکلا و در هیأت مدیره‌های استانی انجام می‌شود.

جدول (1-5): فرایندهای معاونت وکلا

 

ردیف

نام فرایند

توضیح

1

ارتقاء

ارتقاء پایه وکلا

2

تنزل

تنزل پایه وکلا

3

تمدید

تمدید دفترچه وکالت

4

تودیع

تودیع پروانه و دفترچه وکالت

5

لغو تودیع

لغو تودیع پروانه و دفترچه وکالت

6

نقل و انتقال

جابه جایی و تغییر حوزه قضایی وکالت

7

وکالت معاضدتی

ارائه مشاوره حقوقی و وکالت رایگان در امور حقوقی

8

وکالت تسخیری

ارائه وکالت رایگان در امور کیفری

9

وکالت اتفاقی

وکالت توسط فارغ التحصیل حقوق فاقد پروانه وکالت، برای اقوام درجه یک خود

10

کارآموزی

کارآموزی متقاضیان پروانه وکالت

11

مهارت افزایی

برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی

 

 

ارتقاء پایه

وکلای دارای پروانه پایه دو می‌توانند با طی نمودن فرایند ذیل، پایه و صلاحیت خود را ارتقاء دهند. در گذشته به کارآموزان وکالت پس از طی نمودن دوره کارآموزی 6 ماهه پروانه پایه دو اعطا می‌شد و پس از گذشت دو سال و گذراندن کلاس‌های آموزشی ارتقاء پایه، وکلای پایه دو می‌توانستند درخواست ارتقاء پایه دهند. با توجه به اینکه در آیین نامه کارآموزی جدید، پس از طی دوره 18 ماهه کارآموزی پروانه پایه یک صادر می‌شود، درخواست ارتقاء تنها در صورت اتمام دوره محکومیت ناشی از اعمال مجازات تنزل پایه صورت خواهد گرفت و از این به بعد کلاس‌های ارتقاء پایه تشکیل نخواهد شد.

فرایند ارتقاء همانطور که در شکل (1-5) نشان داده شده بدین صورت است که وکیل درخواست ارتقاء پایه را ثبت و به کارشناس مربوطه ارائه می نماید. کارشناس ارتقاء پرونده متقاضی را از بایگانی گرفته و بررسی می‌نماید، در گام اول، وضعیت تمدید پروانه و دفترچه وکیل بررسی می‌شود، در صورتی که پروانه و دفترچه وکیل تمدید نداشته باشد، وکیل می‌بایست ابتدا فرایند تمدید را انجام دهد و پس از به روز رسانی وضعیت تمدید و اعتبار پروانه و دفترچه وکالت در سامانه سمپ (CMS)[1] مجددا درخواست ارتقاء پایه را ارائه نماید (یک الی سه ماه بعد). اما در صورت داشتن تمدید و اعتبار پروانه و دفترچه، در گام بعد بررسی می‌شود که آیا درخواست ارتقاء برای اولین بار است یا خیر.

در صورتی که برای اولین بار باشد بررسی می‌شود که آیا وکیل در کلاس‌های ارتقاء پایه شرکت کرده است یا خیر که در صورت عدم شرکت با درخواست ارتقاء موافقت نمی‌شود تا زمانی که وکیل در کلاس‌های مذکور شرکت نماید (همانطور که پیش‌تر ذکر شد در آیین نامه جدید پس از طی دوره کارآموزی 18 ماهه، پروانه پایه یک صادر می‌شود و نیازی به شرکت در کلاس‌های ارتقاء پایه نخواهد بود). در صورت شرکت در کلاس‌ها، فرایند وارد مرحله استعلام وضعیت انتظامی وکیل می‌شود.

در غیر این صورت در ادامه بررسی می‌شود که آیا دو سال از تاریخ صدور پروانه پایه دوم می‌گذرد یا خیر که در صورت تأیید وارد گام استعلام وضعیت انتظامی وکیل می‌شود. در این گام وضعیت تخلفات انتظامی متقاضی از دادسرا استعلام و مورد بررسی قرار می گیرد در صورتیکه وکیل، پرونده مفتوح و یا دوره محکومیت تمام نشده داشته باشد با درخواست ارتقاء وی موافقت نمی‌شود. در صورت نداشتن شرایط مذکور در گام بعد وضعیت حفاظتی و اطلاعاتی وکیل مورد بررسی قرار می‌گیرد، در صورتی که در پرونده فرد مشکل حفاظتی وجود نداشته باشد پرونده وارد گام بعد می‌شود اما در صورت وجود مشکل حفاظتی در پرونده وکیل، از واحد حفاظت و اطلاعات درباره وضعیت متقاضی استعلام صورت می‌پذیرد. پس از اخذ نظر واحد حفاظت و اطلاعات در صورت عدم تأیید وکیل، با درخواست ارتقاء وی مخالفت می‌شود و در صورت تأیید در گام بعد اطلاعات پرونده وکیل از جهت کامل بودن محتویات و مدارک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت کامل نبودن محتویات، نواقص مشخص می‌شود و به مسئول مربوطه جهت پیگیری و اخذ مدارک اطلاع داده می‌شود اما در صورت تکمیل بودن پرونده درخواست توسط معاونت وکلا مورد تأیید واقع می شود. در گام بعد، پروانه پایه با مشخصات مندرج در پرونده وکیل صادر می‌شود که پس از صدور می‌بایست توسط ریاست مرکز تأیید و امضا شود. پس از تأیید و امضا ریاست مرکز، مشخصات پروانه جدید صادر شده، توسط مسئول مربوطه به سازمان ثبت شرکت‌ها ارسال می‌گردد همچنین متقاضی، گواهی انجام هفت روز معاضدت خود را به مسئول مربوطه ارائه می‎نماید. در گام بعد دفترچه جدید برای وکیل صادر شده و مشخصات آن در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود و در معاونت وکلا نگهداری می‌شود تا زمانی که وکیل و یا نماینده قانونی وی حضورا پروانه و دفترچه را اخذ نماید.

 
 

[1] سامانه مدیریت پرونده (Case Management System)

 

 

 

 

جدول (2-5): شناسنامه فرایند ارتقاء پایه

شماره فرایند:

و.ا.13

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: معاونت وکلا

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: ارتقاء پایه

هدف فرآيند: ارتقاء پایه پروانه وکالت

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

ثبت درخواست ارتقاء

اطلاعات پرونده و سیستمی

بررسی شرایط احراز وکیل جهت ارتقاء

پرداخت هزینه ارتقاء 1،000،000 ریال

انجام امور اداری

ارتقاء پایه پروانه وکالت

 

تنزل پایه

وکلا در صورت ارتکاب تخلف انتظامی و محکومیت در دادگاه انتظامی، با توجه به نوع تخلف ممکن است به درجه‌های مختلفی محکوم شوند، یکی از انواع مجازات‌ها، تنزل درجه است. پس از صدور حکم، فرایند اجرای آن به ترتیبی است که در شکل (2-5) نشان داده شده است، بدین صورت که واحد اجرای احکام دادسرا، نامه‌ای به معاونت وکلا در رابطه با حکم صادر شده ابلاغ می‌نماید. پس از ثبت نامه و اخذ پرونده از بایگانی، پروانه و دفترچه وکالت وکیل از او جهت اجرای حکم خواسته می‌شود، پس از اخذ پروانه و دفترچه پایه یک، پروانه و دفترچه پایه دو برای وکیل صادر می‌شود. پس از صدور، پروانه پایه دو می‌بایست به تأیید و امضای ریاست مرکز برسد. در گام بعد از پروانه و دفترچه جدید کپی گرفته می‌شود و در پرونده وکیل درج می‌شود، پس از آن تغییرات صورت گرفته در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود و وکیل و یا نماینده قانونی وی می‌تواند برای اخذ پروانه و دفترچه پایه دو به معاونت وکلا مراجعه نماید.

مطابق ماده «25» آیین نامه اجرایی مرکز، کارآموزان وکالت، وکلای دارای پروانه پایه ۲ وکالت و نیز وکلایی که به‌تنزل درجه محکوم می‌گردند حق وکالت در موارد ذیل را ندارند:

۱) وکالت در دیوانعالی کشور

۲) دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، اصل طلاق، نسب، حجر، ثلث، حبس، وصیت، تولیت و وقف رئیس

۳) دعاوی مالی با خواسته بیش از از بیست میلیارد ریال رئیس

۴) جرایم مستوجب حد یا مجازات تعزیری درجه ۵ و بالاتر

 

جدول (3-5): شناسنامه فرایند تنزل پایه

شماره فرایند:

و.ت.14

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: معاونت وکلا

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: تنزل پایه

هدف فرآيند: تنزل پایه پروانه وکالت

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

دریافت نامه از دفتر دادسرا

اطلاعات پرونده و سیستمی

انجام امور اداری

تنزل پایه پروانه وکالت

 

 

تمدید دفترچه

وکلا می‌بایست در آذر ماه هر سال اقدام به تمدید دفترچه وکالت خود نمایند که این تمدید می‌تواند یکساله و یا دو ساله باشد. به منظور تمدید دفترچه فرایند شکل (3-5) طی می‌شود. فرایند تمدید بدین صورت است که وکلا قبل از اتمام اعتبار پروانه و دفترچه خود، به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه می‌نمایند و هزینه تمبر مالیاتی را پرداخت می‌نمایند. در صورتی که تکالیف معاضدتی خود را انجام داده باشند (6 الی 9 روز مشاوره و یا وکالت رایگان در سال)، می‌توانند مدارک لازم را در سامانه بارگذاری نمایند اما در صورت عدم انجام کامل تکالیف معاضدتی، به واحد معاضدت استان مراجعه و نامه جبران معاضدت را اخذ می‌نمایند. پس از انجام تکالیف معاضدتی و بارگذاری مدارک لازم و مفاصا حساب مالیاتی در سامانه و تکمیل مراحل الکترونیکی تمدید، درخواست و مدارک بارگذاری شده توسط ریاست هیئت مدیره استان بررسی می‌شود. در صورت وجود نقص در مدارک، از طریق پیامک به وکیل اطلاع داده می‌شود تا نواقص را برطرف نماید اما در صورت کامل بودن مدارک و تأیید ریاست هیئت مدیره استان، وکیل می‌تواند به صورت الکترونیکی و یا حضوری، اقدام به پرداخت حق عضویت نماید (اعضا تهران مبلغ 4،000،000 ریال و سایر استان‌ها مبلغ 3،000،000 ریال که 50% آن سهم مرکز و 50% سهم استان مربوطه است). در آخر پس از تأیید پرداخت (پرداخت الکترونیکی از طریق دریافت پیامک تأیید و پرداخت حضوری از طریق مشاهد رسید پرداختی)، وکلا جهت مهر و تأیید دفترچه وکالت به هیئت مدیره استان مراجعه می‌نمایند.

 

 

جدول (4-5): شناسنامه فرایند تمدید

شماره فرایند:

و.ت.15

 

جدول (4-5): شناسنامه فرایند تمدید

شناسنامه فرآيند

 

 

مسئول فرآيند: معاونت وکلا

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: تمدید

هدف فرآيند: تمدید دفترچه وکالت

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

ثبت درخواست تمدید

اطلاعات پرونده و سیستمی

پرداخت وجه تمدید مطابق تعرفه:

تهران- 4،000،000 ریال - سایر استان‌ها -3،000،000  ریال

50% سهم مرکز و 50% سهم استان

انجام امور اداری

مُهر و تمدید دفترچه

 

 

تودیع

مطابق آیین‌نامه تودیع، وکلا می‌توانند با توجه به نیاز خود، در یک بازه زمانی دوساله به دلیل مسافرت، درمان و یا اشتغال به کار تمام وقت، اقدام به تودیع پروانه و دفترچه وکالت خود نمایند. به منظور تودیع پروانه و دفترچه فرایند نشان داده شده در شکل (4-5) طی می‌شود. مطابق ماده «4» دستورالعمل نحوه تودیه پروانه وکالت در مرکز، در موارد زیر تودیع امکان پذیر نیست:

الف) داشتن پرونده مفتوح در دادسرای انتظامی مرکز یا تعلیق از وکالت

ب) در صورت محکومیت به مجازات انتظامی و عدم اجرای کامل حکم

ج) عدم اعتبار پروانه وکالت در هنگام تودیع

د) استخدام رسمی در نهادهای موضوع بند «ز[1]» ماده (5) آیین نامه مصوب 28/11/1397 رئیس قوه قضاییه

در فرایند تودیع موارد فوق مورد بررسی قرار می‌گیرند، بدین صورت که در ابتدا متقاضی درخواست تودیع به همراه دلایل خود را تسلیم کارشناس مربوطه می‌نماید، درگام اول دلایل ذکر شده جهت تودیع مورد بررسی قرار می‌گیرند که در صورت عدم تأیید دلایل با درخواست تودیع وی موافقت نخواهد شد. در صورتی که متقاضی به این بررسی و تصمیم گرفته شده اعتراض داشته باشد می‌تواند نزد معاونت وکلا اعتراض خود را مطرح نماید، معاونت پس از بررسی موضوع رأی نهایی را اعلام می‌نماید.

در صورت تأیید دلایل تودیع متقاضی، در گام بعد وضعیت تخلفات انتظامی وکیل مورد بررسی قرار می‌گیرد که در این راستا از دفتر دادسرا استعلام صورت می‌پذیرد. پس از دریافت گزارش دادسرا و بررسی آن در صورتی که متقاضی، پرونده مفتوح و یا دوره محکومیت تمام نشده‌ای داشته باشد با درخواست تودیع مخالفت می‌شود اما در صورتی که مورد انتظامی نداشته باشد در گام بعد بررسی می‌شود که آیا درخواست تودیع بعد از دو دوره متوالی است یا خیر. در صورتی که درخواست تودیع برای بعد از دو دوره متوالی (چهار سال) باشد، درخواست توسط معاونت وکلا مورد بررسی قرار خواهد گرفت و درباره تأیید و یا رد درخواست تصمیم گرفته خواهد شد. در صورت تأیید درخواست و یا اینکه درخواست تودیع وکیل بعد از دو دوره متوالی نباشد، 

در گام آخر وضعیت تمدید پروانه و دفترچه وی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در صورتی که پروانه و دفترچه وکالت تمدید نداشته باشد، متقاضی ابتدا می‌بایست تمدید را انجام دهد تا به روز رسانی اعتبار پروانه و دفترچه در سامانه سمپ (یک الی سه ماه بعد) صبر نماید تا درخواست تودیع خود را مجددا ارائه نماید. در صورت داشتن تمدید و اعتبار پروانه و دفترچه، درخواست وی در سیستم به ثبت می‎رسد و تأییدیه درخواست به خود فرد ابلاغ می‌گردد. در ادامه وضعیت وی توسط کارشناس واحد در سامانه وکلا و سامانه سمپ به روز رسانی شده و غیر فعال می‌شود و نامه اطلاعیه تودیع وکیل به هیئت مدیره استان و اداره مالیات ارسال می‌گردد.

 
 

[1]. عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهاد‌های انقلابی، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)

 

 

 

جدول (5-5): شناسنامه فرایند تودیع

شماره فرایند:

و.ت.16

 

جدول (5-5): شناسنامه فرایند تودیع

شناسنامه فرآيند

 

 

مسئول فرآيند: معاونت وکلا

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: تودیع

هدف فرآيند: تودیع پروانه و دفترچه وکالت

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

ثبت درخواست تودیع

اطلاعات پرونده و سیستمی

احراز شرایط تودیع

انجام امور اداری

تودیع پروانه و دفترچه

 

 

 

لغو تودیع

وکلایی که پروانه و دفترچه خود را تودیع نمودند، پس رفع نیاز و یا طی شدن بازه زمانی دوساله از تودیع خود می‌توانند طی فرایند نشان داده شده در شکل (5-5) در راستای لغو تودیع پروانه خود اقدام نمایند. بدین صورت که در ابتدا درخواست لغو تودیع را به دبیرخانه واحد ارائه می‌نمایند سپس فرم درخواست را از کارشناس دبیرخانه دریافت نموده و درخواست خود را در فرم ثبت می‌نمایند. در گام بعد فرم درخواست را به همراه مدارک لازم، تسلیم کارشناس مربوطه می‌نمایند، در ادامه پرونده وکیل توسط نماینده واحد از بایگانی دریافت شده و به کارشناس مربوطه تحویل داده می‌شود، فرم درخواست در پرونده وکیل درج می‌شود. در گام بعد کارشناس بررسی می‌نماید که آیا پروانه و دفترچه وکیل تمدید دارد یا خیر. در صورتی که پروانه و دفترچه وکیل تمدید نداشته باشد، وکیل می‌بایست فرایند تمدید را انجام داده و وجه مربوطه را پرداخت نماید و پس از گذشت مدتی مجددا به معاونت جهت ارائه درخواست مراجعه نمایند. اما در صورتی که پروانه و دفترچه وکیل تمدید داشته باشد در گام بعد درخواست به تأیید و امضاء معاونت و یا جانشین وی می‌رسد و در ادامه درخواست در سیستم به ثبت می‌رسد و در نهایت پروانه و دفترچه وکیل به او تحویل داده می‌شود. به منظور فعال سازی وضعیت وکیل در سامانه سمپ، در صورتی که کارشناس مربوطه دسترسی لازم را داشته باشد، وضعیت وکیل را فعال نموده و پرونده را توسط نماینده واحد به بایگانی ارسال می‌نماید، اما در صورت عدم وجود دسترسی کارشناس جهت فعال سازی در سامانه سمپ، از طریق مکاتبه با انفورماتیک قوه قضاییه پیگیری‌های لازم جهت فعال شدن وضعیت وکیل صورت خواهد گرفت.

در راستای ارتقاء سطح خدمت رسانی به اعضاء مرکز، با توجه به الکترونیکی شدن فرایندها در سامانه جامع اعضاء مرکز (سجا)، فرایند لغو تودیع حذف گردیده و زین پس وکلایی که اقدام به تودیع پروانه خود نموده‌اند، به منظور رفع تودیع و فعال نمودن وضعیت خود در سامانه سمپ، نیازی به ارائه درخواست لغو تودیع در معاونت وکلا ندارند. چرا که سامانه «سجا» پس از اتمام مدت زمان تودیع وکیل، به صورت خودکار وضعیت وکیل را فعال می‌نماید.

 

جدول (6-5): شناسنامه فرایند لغو تودیع

شماره فرایند:

و.ل.17

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: معاونت وکلا

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: لغو تودیع

هدف فرآيند: لغو تودیع پروانه و دفترچه وکالت

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

ثبت درخواست لغو تودیع

اطلاعات پرونده و سیستمی

انجام امور اداری

لغو تودیع پروانه و دفترچه

 

 

 

تمدید تودیع

در گذشته، وکلایی که اقدام به تودیع پروانه وکالت خود نزد معاونت وکلای مرکز نموده بودند، پس از گذشت بازه زمانی دو سال از تودیع پروانه خود به منظور تمدید زمان تودیع، می‌بایستی مجددا درخواست تودیع خود را به معاونت وکلا ارائه نموده و مجددا فرایند تودیع که در بخش (5.5) توضیح داده شد را انجام داده و موارد لازم را بررسی نمایند؛ که خود این امر موجب مراجعه حضوری وکلای مخاطب این خدمت، اتلاف زمان ایشان و همچنین مشغول شدن پرسنل اداری معاونت می‌شد. در راستای ارتقاء سطح خدمت رسانی به اعضاء مرکز و سامانه ای شدن فرایندها در بستر سامانه «سجا»، زین پس فرایند تمدید تودیع ایجاد شده است.

همانطور که در شکل (6-5) نشان داده شده است، وکلایی که پیش‌تر پروانه خود را تودیع نموده‌‎اند و قصد تمدید مدت زمان آن را دارند، می‌توانند از طریق پرتال شخصی خود در سامانه اقدام به ثبت درخواست تمدید تودیع نموده و مستندات لازم را در فرم درخواست، بارگذاری نمایند. این درخواست توسط هیئت مدیره استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید به کارتابل معاونت وکلا ارسال می‌گردد. پس از بررسی و تأیید درخواست، مدت زمان تودیع پروانه وکیل به اندازه مشخص تمدید می‌شود و وضعیت وی در سامانه سمپ به روز رسانی می‌گردد.

جدول (7-5): شناسنامه فرایند تمدید تودیع

 

شماره فرایند:

و.ت.18

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: معاونت وکلا

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: تمدید تودیع

هدف فرآيند: تمدید تودیع پروانه و دفترچه وکالت

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

ثبت درخواست تمدید تودیع

اطلاعات پرونده و سیستمی

انجام امور اداری

تمدید تودیع پروانه و دفترچه

 

 

 

 

 

نقل و انتقال

وکلا در صورت نیاز به تغییر حوزه قضایی خود می‌توانند با ارائه دلایل و مدارک لازم، با توجه به ظرفیت‌های حوزه‌های مبدأو مقصد، حوزه‌ قضایی خود را تغییر بدهند، به منظور انجام این امر، فرایند نشان داده شده در شکل (8-5) اتفاق می‌افتد. مطابق ماده «3» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز، وکلا و کارشناسان رسمی دارای پروانه فعال می‌توانند به یکی از دو صورت زیر درخواست نقل و انتقال کنند:

الف) به استناد يك يا چند مورد از موارد زير:

 1. سکونت و اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام‌وقت در مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، شوهر یا سرپرست خانواده درخواست‌کننده در حوزه انتقالی مقصد
 2. بیماری صعب العلاج درخواست کننده، همسر یا افراد تحت تکفل وی که در شهر مبدأ امکان پیگیری مراحل درمان وجود ندارد.
 3. تحصیل درخواست کننده یا شوهر وی در دوره‌های حضوری دانشگاه‌های دولتی.
 4. انتقال، مأموریت، تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی در محلی دیگر و یا مواردی از این قبیل در خصوص کارشناسان رسمي.

تبصره 1) در صورتي كه انتقال به استناد بندهاي «2»، «3»، «4» یا به استناد اشتغال قراردادی یا پیمانی موضوع بند «1» انجام شده باشد، به صورت موقت و تا پايان مدت درمان، تحصیل، مأموریت یا قرارداد اعتبار خواهد داشت.

تبصره 2) زنان سرپرست خانوار می‌توانند به استناد سکونت و اشتغال موضوع بند «1» در خصوص پدر یا مادر خود، درخواست انتقال دهند.

تبصره 3) در صورتی که درخواست انتقال به مقصد مرکز استان نباشد، به استناد تحصیل درخواست کننده یا شوهر وی در دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی و نیز به استناد سکونت و اشتغال زوجه موضوع بند «1» یا هرنوع اشتغال شوهر در حوزه انتقالی مقصد می‌توان درخواست انتقال را ثبت کرد. در این موارد هزینه انتقال معادل هزینه انتقال از نوع «ب» محاسبه خواهد شد.

ب) به شرط احراز تمام شرایط زیر و حسب مورد به تشخیص هیأت مدیره استانی یا کمیسیون مرکزی:

 1. دارا بودن حداقل سابقه مورد نیاز
 2. فقدان محکومیت انتظامی درجه 3 یا 4 حداکثر ظرف 6 سال گذشته و درجه یک یا دو حداکثر ظرف 3 سال گذشته
 3. انجام منظم تکالیف معاضدتی
 4. کسب حداقل 70 درصد نمره قبولي آخرين نفر بدون احتساب سهمیه از حوزه انتقالي مقصد
 5. عضویت فعال در سامانه شفافیت

تبصره 1) حداقل سابقه مورد نیاز موضوع بند «1» برای وکلا به منظور انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان یا از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز استان 2 سال، به منظور انتقال به مراکز استان 3 سال و به منظور انتقال به کلان‌شهرها 5 سال می‌باشد. حداقل سابقه برای کارشناسان رسمی به منظور انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان یا از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز استان 2 سال، به منظور انتقال به مرکز استان محل اشتغال 5 سال، به منظور انتقال به مرکز سایر استان‌ها 7 سال و به منظور انتقال به کلان‌شهرها 10 سال می‌باشد. برای انتقال از مرکز استان به سایر شهرهای همان استان یا از مبدأ کلان‌شهرها یا استان تهران به سایر استان‌ها، سابقه نیاز نیست.

تبصره 2) درخواست کننده باید در آزمون ورودی زمان پذیرش اولیه یا با شرکت در آخرین آزمونی که قبل از درخواست انتقال برگزار شده است حداقل 70 درصد نمره قبولي آخرين نفر از حوزه انتقالي مقصد را کسب نموده باشد.

تبصره 3) در صورتی که درخواست­کننده، سابقه انتقال داشته باشد، باید حداقل 5 سال از زمان انتقال سابق گذشته باشد مگر اینکه درخواست انتقال به استناد یکی از اجزای بند «الف» باشد. این حکم درمورد اشخاصی که از مبدأ حوزه‌های خارج از استان تهران به کلانشهرها یا به استان تهران منتقل شده و درخواست برگشت به حوزه انتقالی سابق را دارند اجرا نمی‌شود.

حداقل سابقه مورد نیاز جهت درخواست نقل و انتقال به استناد بند (ب) ماده «3» به شرح جدول (8-5) است:

 

جدول (8-5): حداقل سابقه مورد نیاز برای انتقال

درخواست کننده

نوع انتقال

حداقل سابقه مورد نیاز

وکیل

انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان

2 سال

انتقال از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز استان

2 سال

انتقال به مراکز استان

3 سال

انتقال به کلان‌شهرها

5 سال

کارشناس رسمی

انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان

2 سال

انتقال از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز استان

2 سال

انتقال به مرکز استان محل اشتغال

5 سال

انتقال به مرکز سایر استان‌ها

7 سال

انتقال به کلان‌شهرها

10 سال

برای انتقال از مرکز استان به سایر شهرهای همان استان یا از مبدأ کلان‌شهرها یا استان تهران به سایر استان‌ها، سابقه نیاز نیست.

 

تبصره 4) به منظور احراز فقدان محکومیت موضوع بند «2» مرجع رسیدگی کننده به درخواست انتقال باید حسب مورد از مراجع ذی صلاح نظیر دادسراها و دادگاه‌های انتظامی، رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی مربوط و سامانه مدیریت پرونده (سمپ) استعلام نماید.

تبصره 5) نقل و انتقال کارآموزان براساس دستورالعمل کارآموزی صورت می‌گیرد و از شمول مفاد این دستورالعمل خارج است.

مطابق ماده «4» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز، کمیسیون و هیأت مدیره باید در بررسی درخواست‌های انتقال موضوع ماده «3» دستورالعمل، مواردی نظیر سوابق تحصیلی و آزمون درخواست کننده، سوابق کاری و تعداد پرونده‌های انجام شده، سوابق همکاری با هیأت مدیره و کمیسیون‌های مرکز، سابقه و تعداد سرپرستی کارآموز، تعداد پروانه‌های موجود در شهر مبدأ و مقصد و نیز مواردی از این دست را مورد توجه قرار دهد.

فرایند نقل و انتقال بدین صورت است که در ابتدا متقاضی در پرتال شخصی خود، وارد قسمت درخواست نقل و انتقال شده و فرم مربوط به نقل و انتقال را تکمیل نموده و مدارک لازم را در سامانه بارگذاری می‌نماید. در صورتی که وکیل شرایط مذکور در بندهای (الف) و یا (ب) را نداشته باشد، در سامانه با پیغام خطا مواجه می‌شود و دلیل عدم ثبت درخواست برای وی، در سامانه اعلام می‌گردد. در این حالت اگر متقاضی اعتراضی نسبت به این موضوع داشته باشد و مدعی باشد که علل رد درخواست صحیح نمی‌باشد، می‌تواند مراتب را با پشتیبانی سامانه و یا مسئول کمیسیون نقل و انتقال استان خود در میان بگذارد. اما در صورت داشتن شرایط مذکور، درخواست وکیل در سامانه تأیید گردیده و در گام بعد متقاضی می‌بایست هزینه ثبت درخواست نقل و انتقال را پرداخت نماید. مطابق تبصره «3» ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز، هزینه ثبت درخواست نقل و انتقال مبلغ یک میلیون ریال است. در صورت پرداخت هزینه، درخواست در سامانه ثبت و به کارتابل مسئول کمیسیون نقل و انتقال استان جهت بررسی ارسال می‌گردد. درخواست‌های نقل و انتقال مطابق ماده «5» و «6» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز به صورت ذیل رسیدگی می‌شوند:

ماده 5) درصورتی که درخواست انتقال درون حوزه یک استان باشد و حوزه انتقالی مقصد، مرکز استان نباشد، موضوع در کمیسیون استانی رسیدگی و با تأييد هيأت مديره استاني نهایی می‌شود. همچنین، در صورتی که درخواست انتقال از شهرستان یک استان به شهرستان استانی دیگر غیر از مرکز آن استان باشد، انتقال با تصویب هیئت مدیره‌های حوزه انتقالی مبدأ و مقصد صورت می‌گیرد. درخواست‌های موضوع این ماده پس از تأیید به اطلاع کمیسیون مرکزی نیز می‌رسد. کمیسیون مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت، موضوع را جهت صدور پروانه انتقالی به رییس مرکز اعلام نماید.

ماده 6) در صورتی که درخواست انتقال به مقصد مرکز یک استان باشد، درخواست انتقال پس از طی تشریفات موضوع بند «2» ماده «5» و تأیید در هیأت مدیره‌های حوزه انتقالی مبدأ و مقصد، در اولین جلسه كميسيون مركزي مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد. فرایند رسیدگی موضوع این ماده در کمیسیون مرکزی نباید بیش از یک ماه به طول انجامد.

 

جدول (9-5): انواع حالات نقل و انتقال

عنوان دسته

مقصد انتقال

نوع انتقال

نقل و انتقال برون استانی

انتقال به مقصد مرکز استان

از مرکز استان به مرکز استان دیگر

از شهرستان استان به مرکز استان دیگر

انتقال به مقصد شهرستان استان

از شهرستان استان به شهرستان استان دیگر

از مرکز استان به شهرستان استان دیگر

نقل و انتقال درون استانی

انتقال به مقصد مرکز استان

از شهرستان استان به مرکز همان استان

انتقال به مقصد شهرستان استان

از مرکز استان به شهرستان همان استان

از شهرستان استان به شهرستان دیگر همان استان

 

 

 

نقل و انتقال برون استانی

فرایند بدین صورت خواهد بود که پس از ثبت درخواست و مشخص شدن نوع و مقصد آن، در صورتی که درخواست ثبت شده از نوع برون استانی باشد، درخواست به طور همزمان به کارتابل مسئول کمیسیون نقل و انتقال استان مبدأ و مقصد ارسال می‌گردد. پس از بررسی شرایط متقاضی و ظرفیت‌های مبدأ و مقصد توسط مسئولین مربوطه، هرکدام تصمیم و رأی خود را در سامانه ثبت می‌نمایند.

در صورتی که دو استان مبدأ و مقصد یا یکی از آن‌ها درخواست انتقال را تأیید ننمایند، با درخواست انتقال وکیل موافقت صورت نمی‌گیرد و به اطلاع وی رسانده می‌شود. در صورتی که متقاضی نسبت به تصمیم گرفته شده اعتراض داشته باشد، درخواست اعتراض خود را در سامانه ثبت نموده و این اعتراض به کمیسیون نقل و انتقال مرکز ارجاع داده می‌شود، کمیسیون نقل و انتقال مرکز به عنوان مرجع بالاتر پس از بررسی درخواست، رأی قطعی خود را صادر و در سامانه به ثبت می‌رساند.

اما در صورتی که هر دو استان مبدأو مقصد با درخواست موافقت نمایند، دو حالت پیش می‌آید:

حالت اول) زمانی که درخواست انتقال به مقصد مرکز استان باشد، درخواست تأیید شده به کمیسیون نقل و انتقال مرکزی جهت بررسی نهایی ارجاع داده می‌شود. پس از بررسی کمیسیون نقل و انتقال مرکز، در صورتی که درخواست انتقال تأیید نشود، نتیجه به متقاضی و استان مبدأ و مقصد اطلاع داده می‌شود. در صورت وجود اعتراض به تصمیم گرفته شده، متقاضی درخواست اعتراض خود را در سامانه ثبت نموده و این اعتراض به کمیسیون نقل و انتقال مرکز ارجاع داده می‌شود، کمیسیون نقل و انتقال مرکز پس از بررسی درخواست، رأی قطعی خود را صادر و در سامانه به ثبت می‌رساند.

اما در صورت تأیید درخواست توسط کمیسیون نقل و انتقال مرکز، پرونده به کمیسیون‌های نقل و انتقال استان مبدأ و مقصد جهت رسیدگی و انجام امور اداری ارجاع داده می‌شود و این موافقت با درخواست انتقال به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود. در ادامه پس از پرداخت هزینه انتقال توسط متقاضی (مطابق ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز)، پروانه و دفترچه وی در استان مبدأاخذ می‌گردد و مدارک لازم جهت صدور پروانه جدید تسلیم می‌گردد، از جمله مدارک می‌توان به آدرس دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد اشاره نمود. در گام بعد کمیسیون نقل و انتقال مرکز، هماهنگی‌های لازم جهت صدور پروانه را در معاونت وکلا مرکز انجام می‌دهد. پس از اخذ گزارش بازرسی از دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد، معاونت وکلا مبادرت به صدور پروانه نموده و پروانه را به تأیید و امضای ریاست مرکز می‌رساند. در ادامه دفترچه وکالت صادر و مشخصات حوزه قضایی وکیل در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود. در نهایت پروانه و دفترچه جدید به وکیل تحویل داده می‌شود.

حالت دوم) زمانی که درخواست انتقال به مقصد شهرستان استان باشد، در ادامه پس از پرداخت هزینه انتقال توسط متقاضی (مطابق ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز)، پروانه و دفترچه وی در استان مبدأاخذ می‌گردد و مدارک لازم جهت صدور پروانه جدید تسلیم می‌گردد، از جمله مدارک می‌توان به آدرس دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد اشاره نمود. در گام بعد با توجه به نقش نظارتی کمیسیون نقل و انتقال مرکز در این نوع از انتقال، درخواست تأیید شده به کمیسیون نقل و انتقال مرکزی اطلاع داده می‌شود و کمیسیون مرکزی هماهنگی‌های لازم جهت صدور پروانه را در معاونت وکلا مرکز انجام می‌دهد. پس از اخذ گزارش بازرسی از دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد، معاونت وکلا مبادرت به صدور پروانه نموده و پروانه را به تأیید و امضای ریاست مرکز می‌رساند. در ادامه دفترچه وکالت صادر و مشخصات حوزه قضایی مقصد وکیل در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود. در نهایت پروانه و دفترچه جدید به وکیل تحویل داده می‌شود.

نقل و انتقال درون استانی

در صورتی که درخواست ثبت شده از نوع درون استانی باشد، درخواست به کارتابل مسئول کمیسیون نقل و انتقال استان مربوطه ارسال می‌گردد. پس از بررسی شرایط متقاضی و ظرفیت‌های استان، مسئول کمیسیون رأی خود را در سامانه ثبت می‌نماید. در صورتی که با درخواست انتقال وکیل موافقت صورت ‌نگرفته باشد، این تصمیم به اطلاع وی رسانده می‌شود. در صورت وجود اعتراض، وکیل درخواست اعتراض خود را در سامانه ثبت می‌نماید و این اعتراض به کمیسیون نقل و انتقال مرکز ارجاع داده می‌شود، کمیسیون نقل و انتقال مرکز به عنوان مرجع بالاتر پس از بررسی درخواست، رأی قطعی خود را صادر و در سامانه به ثبت می‌رساند.

اما در صورتی که هیئت مدیره استانی با درخواست انتقال وکیل موافقت نماید، مجددا دو حالت پیش می‌آید:

حالت اول) زمانی که درخواست انتقال به مقصد مرکز استان باشد، درخواست تأیید شده به کمیسیون نقل و انتقال مرکزی جهت بررسی نهایی ارجاع داده می‌شود. پس از بررسی کمیسیون نقل و انتقال مرکز، در صورتی که درخواست انتقال تأیید نشود، نتیجه به متقاضی و استان مربوطه اطلاع داده می‌شود. در صورت وجود اعتراض به تصمیم گرفته شده، متقاضی درخواست اعتراض خود را در سامانه ثبت نموده و این اعتراض به کمیسیون نقل و انتقال مرکز ارجاع داده می‌شود، کمیسیون نقل و انتقال مرکز پس از بررسی درخواست، رأی قطعی خود را صادر و در سامانه به ثبت می‌رساند.

اما در صورت تأیید درخواست توسط کمیسیون نقل و انتقال مرکز، پرونده به کمیسیون‌های نقل و انتقال استان مربوطه جهت رسیدگی و انجام امور اداری ارجاع داده می‌شود و این موافقت با درخواست انتقال به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود. در ادامه پس از پرداخت هزینه انتقال توسط متقاضی (مطابق ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز)، پروانه و دفترچه وی در هیئت مدیره استان اخذ می‌گردد و مدارک لازم جهت صدور پروانه جدید تسلیم می‌گردد، از جمله مدارک می‌توان به آدرس دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد اشاره نمود. در گام بعد کمیسیون نقل و انتقال مرکز، هماهنگی‌های لازم جهت صدور پروانه را در معاونت وکلا مرکز انجام می‌دهد. پس از اخذ گزارش بازرسی از دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد، معاونت وکلا مبادرت به صدور پروانه نموده و پروانه را به تأیید و امضای ریاست مرکز می‌رساند. در ادامه دفترچه وکالت صادر و مشخصات حوزه قضایی وکیل در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود. در نهایت پروانه و دفترچه جدید به وکیل تحویل داده می‌شود.

حالت دوم) زمانی که درخواست انتقال به مقصد شهرستان استان باشد، در ادامه پس از پرداخت هزینه انتقال توسط متقاضی (مطابق ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز)، پروانه و دفترچه وی در هیئت مدیره استان اخذ می‌گردد و مدارک لازم جهت صدور پروانه جدید تسلیم می‌گردد، از جمله مدارک می‌توان به آدرس دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد اشاره نمود. در گام بعد با توجه به نقش نظارتی کمیسیون نقل و انتقال مرکز در این نوع از انتقال، درخواست تأیید شده به کمیسیون نقل و انتقال مرکزی اطلاع داده می‌شود و کمیسیون نقل و انتقال مرکز هماهنگی‌های لازم جهت صدور پروانه را در معاونت وکلا مرکز انجام می‌دهد. پس از اخذ گزارش بازرسی از دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد، معاونت وکلا مبادرت به صدور پروانه نموده و پروانه را به تأیید و امضای ریاست مرکز می‌رساند. در ادامه دفترچه وکالت صادر و مشخصات حوزه قضایی وکیل در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود. در نهایت پروانه و دفترچه جدید به وکیل تحویل داده می‌شود.

مطابق ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز، هزینه‌های نقل و انتقال به تشخیص هیأت مدیره‌های استانی یا کمیسیون مرکزی حسب مورد به شرح زیر خواهد بود:

 1. هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی شهر تهران 15 تا 20 برابر هزینه قانونی سالیانه جهت تمدید پروانه در همان سال
 2. هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی شهرستان‌های استان تهران و مراکز استان ها 10 تا 15 برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در همان سال
 3. هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی سایر شهرها 3 تا 10 برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در همان سال
 4. انتقال به بخش یا شهرستان محروم: رايگان
 5. انتقال از مبدأ شهر تهران به هر حوزه مقصد غیر از مراکز استان‌ها: رایگان
 6. انتقال از مبدأ مرکز استان به حوزه شهرستان‌های همان استان: رایگان

تبصره1) هزینه نقل و انتقال به استناد بند «ب» ماده «3» دو برابر هزینه‌های فوق می‌باشد.

تبصره2) 30 درصد از هزینه انتقال به حساب مركز واريز و مابقي به صورت مساوی میان حوزه انتقالی مبدأ و مقصد تقسیم می‌شود.

ماده «4» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز بیان می‌کند که اشخاص زیر در پرداخت هزینه انتقال به شرح زير از تخفیف برخوردار می‌باشند:

أ) جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل 6 ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته‌اند، همسر و فرزندان آنها و نیز خانواده شهدا، 50 درصد

ب) جانبازان بالای 50 درصد و فرزندان شهدا، رایگان

ج) اعضای بنیاد نخبگان، حافظان کل قرآن کریم و دارندگان عنوان برتر در مسابقات بین‌المللی قرآن و نیز المپیاد های ملی، 30 درصد

تبصره) اشخاصی که به پیشنهاد هیأت مدیره مبدأ و تشخیص کمیسیون مرکزی ملائت مالی ندارند می‌توانند از تخفیف یا تقسیط مصوب کمیسیون برخوردار باشند.

 

جدول (10-5): شناسنامه فرایند نقل و انتقال

شماره فرایند:

و.ن.19

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: معاونت وکلا

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: نقل و انتقال

هدف فرآيند:  تغییر حوزه قضایی

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

درخواست نقل و انتقال

اطلاعات پرونده و سیستمی

پرداخت هزینه درخواست  1،000،000 ریال

بررسی ظرفیت‌ها و شرایط احراز

پرداخت هزینه انتقال مطابق آیین نامه

انجام امور اداری

تغییر حوزه قضایی وکلا

 

 

 

 

معاضدت قضایی

وکالت معاضدتی وکالتی است که برای خواهانی که شخصاً توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارد تعیین می‌شود. دادگاه افرادی را که توانایی مالی برای انتخاب وکیل ندارند را به مرکز معرفی می‌کند و از این طریق برای آن‌ها وکیل تعیین می‌گردد. به منظور اخد وکیل معاضدتی فرایند شکل (9-5) نشان داده می‌شود. بدین صورت است که متقاضیان درخواست خود را به واحد کارشناس واحد معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی ارائه می‌دهند، در صورتی که درخواست در جهت اخذ مشاوره حقوقی باشد، متقاضی به کارشناسان قضایی حاضر در واحد معرفی شده و مشاوره خود را به صورت رایگان دریافت می‌نماید (ساعت حضور مشاوران قضاییی در واحد در راستای انجام تکالیف معاضدتی از ساعت 9 الی 13 بعد از ظهر خواهد بود).

اما در صورتی که متقاضی درخواست وکیل معاضدتی داشته باشد، می‌بایست معرفی نامه خود را به کارشناس مربوطه ارائه نماید. در گام بعد معرفی نامه توسط رئیس کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی بررسی می‌شود، در صورتی که معرفی نامه از طرف نهادهای طرف قرارداد با مرکز باشد، توسط رئیس کمیسیون تأیید می‌گردد و در ادامه معرفی نامه توسط مسئول دبیرخانه واحد، در سیستم ثبت به ثبت می‌رسد و فرم مربوط به ثبت درخواست وکیل معاضدتی توسط متقاضی اخذ و تکمیل می‌شود. در گام بعد متقاضی درخواست خود را به کارشناسان قضاییی حاضر در واحد و یا در صورت عدم حضورشان، به رئیس کمیسیون ارائه می دهد، کارشناس پس از بررسی درخواست و موضوع مطرح شده، تشخیص می دهد که آیا درخواست، شرایط احراز برای اعلام وکالت را دارد یا خیر. در صورت عدم احراز شرایط، به متقاضی اطلاع داده شده و درخواست در سیستم ثبت و بایگانی می‌گردد. اما در صورت احراز شرایط، کارشناس قضایی موضوع را در درخواست متقاضی درج و تأیید می نماید و درخواست را به کارشناس معاضدت ارجاع می‌دهد. کارشناس معاضدت برنامه‌های معاضدتی وکلای مرکز را در سامانه سمپ بررسی نموده و وکیلی را به پرونده تخصیص می دهد، در ادامه موکل را به وکیل معرفی نموده و طی نامه‌ای به دفتر وکیل، وکیل را از موضوع مطلع می‌نماید.

در صورتی که وکیل، وکالت معاضدتی را نپذیرد می‌بایست طی گزارشی دلایل موجهی برای عدم پذیرش وکالت بیاورد و گزارش را به رئیس کمیسیون معاضدت تسلیم نماید. گزارش ارسالی توسط رئیس کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد، در صورت عدم پذیرش دلایل ذکر شده، نتیجه را به وکیل اعلام می‌نماید و در صورت امتناع مجدد، وکیل از پذیرش وکالت معاضدتی، موضوع به دادسرای انتظامی جهت رسیدگی اطلاع داده می‌شود.

اما در صورت پذیرش درخواست توسط وکیل، وکالت را انجام می‌دهد و گزارش‌های سه ماهه از پیشرفت روند پرونده تا انتهای کار به کمیسیون معاضدت ارائه می‌دهد. گزارش‌ها تا انتهای کار توسط رئیس کمیسیون بررسی می‌شود و در آخر نتیجه کار توسط مسئول دبیرخانه در سیستم به ثبت می‌رسد و پرونده بایگانی می‌شود.

 

شکل (9-5): فرایند معاضدت قضایی

 

 

جدول (11-5): شناسنامه فرایند معاضدت قضایی

شماره فرایند:

و.م.20

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: معاضدت قضایی

هدف فرآيند: ارائه مشاوره حقوقی و معرفی وکیل رایگان

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

درخواست مشاوره و یا وکیل معاضدتی

اطلاعات پرونده و سیستمی

انجام امور اداری

معرفی وکیل رایگان

 

 

وکالت تسخیری

در وکالت تسخیری چنانچه متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد از طرف دادگاه در امور کیفری برای دفاع از متهم، این وکالت به وکلا ارجاع داده می‌شود. به منظور انجام وکالت تسخیری فرایند نشان داده شده در شکل (10-5) اتفاق می‌افتد. به طور کلی به دو صورت درخواست وکالت تسخیری برای وکلا ارائه می‌گردد، در حالت اول دادگاه به صورت مستقیم از طریق سامانه عدل ایران، درخواست وکالت تسخیری را برای وکلا ارسال می‌نماید. در ادامه این حالت، تعاملات و فرایند وکالت تسخیری بین دادگاه و وکیل اتفاق می‌افتد که خارج از موضوع این گزارش است. اما حالت دوم بدین صورت است که درخواست معرفی وکیل تسخیری طی نامه‌ای از طرف دادگاه به واحد معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی واقع در مرکز ارسال می‌شود.

در ادامه حالت دوم، درخواست ارائه شده توسط کارشناس معاضدت در سیستم ثبت می‌گردد و در ادامه برنامه معاضدتی وکلا را به منظور تحصیص وکیل برای پرونده، در سامانه سمپ بررسی می‌نماید. پس از انتخاب وکیل و معرفی موکل به وکیل، نامه‌ای جهت اطلاع رسانی به صورت سیستمی به دادگاه ارسال می‌شود و همچنین نامه‌ درخواست وکالت تسخیری از طریق پست برای وکیل ارسال می‌گردد. در صورتی که نامه به دست وکیل نرسد، کارشناس واحد معاضدت موضوع را تلفنی پیگیری می‌نماید و در صورت احراز تخلف وکیل موضوع را به دادسرا انتظامی اطلاع می‌دهد. در غیر این صورت وکیل را در جریان پرونده قرار داده و هماهنگی لازم جهت مراجعه موکل به وکیل را انجام می‌دهد.

در صورتی که وکیل، وکالت تسخیری را نپذیرد می‌بایست طی گزارشی دلایل موجهی برای عدم پذیرش وکالت بیاورد و گزارش را به دادگاه تسلیم نماید (دلیل ارائه شده تنها در صورت تداخل جلسه دادگاه این پرونده با برنامه‌های قضایی وکیل، قابل قبول خواهد بود مگر در شرایط خاص). گزارش ارسالی در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد، در صورت عدم پذیرش دلایل ذکر شده، موضوع به دادسرا انتظامی جهت رسیدگی ارجاع داده می‌شود. اما در صورت پذیرش دلیل، فورا وکیل دیگری توسط کارشناس معاضدت به پرونده تخصیص داده می‌شود و یک پرونده معاضدتی دیگر به وکیل مذکور ارائه می‌گردد.

اما در صورت پذیرش درخواست توسط وکیل، وکالت را انجام می‌دهد و گزارش‌های سه ماهه از پیشرفت روند پرونده تا انتهای کار به کمیسیون معاضدت ارائه می‌دهد. گزارش‌ها تا انتهای کار توسط رئیس کمیسیون بررسی می‌شود و در آخر نتیجه کار توسط مسئول دبیرخانه در سیستم به ثبت می‌رسد و پرونده بایگانی می‌شود.

 

جدول (12-5): شناسنامه فرایند وکالت تسخیری

شماره فرایند:

و.ت.21

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: وکالت تسخیری

هدف فرآيند: معرفی وکیل رایگان

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

درخواست وکیل تسخیری

اطلاعات پرونده و سیستمی

انجام امور اداری

معرفی وکیل رایگان در امور کیفری

 

 

وکالت اتفاقی

در وکالت اتفاقی شخص متقاضی وکالت، بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری به صورت کاملاً محدود از حق و حقوق بستگان خود دفاع می‌نماید که در این امر، داشتن دانش حقوقی از لازمه‌های اصلی وکالت اتفاقی به شمار می‌رود. به منظور اخذ پروانه و انجام وکالت اتفاقی فرایند شکل (11-5) طی می‌شود. بدین صورت که متقاضی درخواست خود را به همراه مدارک لازم، به کارشناس وکالت اتفاقی ارائه می‌نماید. پس از بررسی درخواست و مدارک توسط کارشناس، مشخص می‌گردد که آیا متقاضی شرایط احراز برای وکالت اتفاقی را دارد یا خیر. در صورت عدم احراز شرایط با درخواست با ذکر دلیل مخالفت می‌گردد اما در صورت تأیید شرایط متقاضی، فرم مربوط به ثبت درخواست وکیل اتفاقی به متقاضی تقدیم شده و پس از تکمیل به کارشناس وکالت اتفاقی تحویل داده می‌شود. در گام بعد متقاضی جهت تصدیق اوراق و مدارک به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌نماید.

 

در ادامه مدارک تصدیق شده به کارشناس تحویل داده شده و تشکیل پرونده صورت می‌گیرد. پس از آن پرونده توسط رئیس کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی بررسی می‌گردد. پس از تأیید رئیس کمیسیون پرونده توسط مسئول دبیرخانه واحد در سیستم ثبت می‌گردد. در گام بعد رئیس کمیسیون از متقاضی وکالت اتفاقی، آزمون و اختبار به عمل می‌آورد، در صورت عدم قبولی متقاضی در آزمون درخواست وی مردود و پرونده بایگانی شده و وضعیت در سیستم به ثبت می‌رسد. اما در صورتی قبولی در آزمون متقاضی هزینه صدور پروانه اتفاقی را پرداخت نموده (6،000،000 ریال) و می‌تواند وکالت را بر عهده بگیرد. در ادامه گزارش هایی از پیشرفت روند پرونده به کمیسیون معاضدت ارائه می‌نماید و با کمک و مشورت رئیس کمیسیون پرونده را تا انتها پیش می‌برد. در انتها گزارش پرونده توسط دبیرخانه واحد در سیستم ثبت و پرونده بایگانی می‌گردد.

 

جدول (13-5): شناسنامه فرایند وکالت اتفاقی

شماره فرایند:

و.ا.22

 

شناسنامه فرآيند

 

 

مسئول فرآيند:  کمیسیون معاضدت، وکالت تسخیری و اتفاقی

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: وکالت اتفاقی

هدف فرآيند: انجام وکالت اتفاقی

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

درخواست وکالت اتفاقی

اطلاعات پرونده و سیستمی

بررسی شرایط احراز

پرداخت هزینه 6،000،000 ریال

انجام امور اداری

صدور پروانه اتفاقی و انجام وکالت اتفاقی