نقل و انتقال

وکلا در صورت نیاز به تغییر حوزه قضایی خود می‌توانند با ارائه دلایل و مدارک لازم، با توجه به ظرفیت‌های حوزه‌های مبدأو مقصد، حوزه‌ قضایی خود را تغییر بدهند، به منظور انجام این امر، فرایند نشان داده شده در شکل  اتفاق می‌افتد. مطابق ماده «3» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز، وکلا و کارشناسان رسمی دارای پروانه فعال می‌توانند به یکی از دو صورت زیر درخواست نقل و انتقال کنند:

 

الف) به استناد يك يا چند مورد از موارد زير:

 1. سکونت و اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام‌وقت در مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، شوهر یا سرپرست خانواده درخواست‌کننده در حوزه انتقالی مقصد
 2. بیماری صعب العلاج درخواست کننده، همسر یا افراد تحت تکفل وی که در شهر مبدأ امکان پیگیری مراحل درمان وجود ندارد.
 3. تحصیل درخواست کننده یا شوهر وی در دوره‌های حضوری دانشگاه‌های دولتی.
 4. انتقال، مأموریت، تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی در محلی دیگر و یا مواردی از این قبیل در خصوص کارشناسان رسمي.

تبصره 1) در صورتي كه انتقال به استناد بندهاي «2»، «3»، «4» یا به استناد اشتغال قراردادی یا پیمانی موضوع بند «1» انجام شده باشد، به صورت موقت و تا پايان مدت درمان، تحصیل، مأموریت یا قرارداد اعتبار خواهد داشت.

تبصره 2) زنان سرپرست خانوار می‌توانند به استناد سکونت و اشتغال موضوع بند «1» در خصوص پدر یا مادر خود، درخواست انتقال دهند.

تبصره 3) در صورتی که درخواست انتقال به مقصد مرکز استان نباشد، به استناد تحصیل درخواست کننده یا شوهر وی در دانشگاه اعم از دولتی و غیردولتی و نیز به استناد سکونت و اشتغال زوجه موضوع بند «1» یا هرنوع اشتغال شوهر در حوزه انتقالی مقصد می‌توان درخواست انتقال را ثبت کرد. در این موارد هزینه انتقال معادل هزینه انتقال از نوع «ب» محاسبه خواهد شد.

 

ب) به شرط احراز تمام شرایط زیر و حسب مورد به تشخیص هیأت مدیره استانی یا کمیسیون مرکزی:

 1. دارا بودن حداقل سابقه مورد نیاز
 2. فقدان محکومیت انتظامی درجه 3 یا 4 حداکثر ظرف 6 سال گذشته و درجه یک یا دو حداکثر ظرف 3 سال گذشته
 3. انجام منظم تکالیف معاضدتی
 4. کسب حداقل 70 درصد نمره قبولي آخرين نفر بدون احتساب سهمیه از حوزه انتقالي مقصد
 5. عضویت فعال در سامانه شفافیت

 

تبصره 1) حداقل سابقه مورد نیاز موضوع بند «1» برای وکلا به منظور انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان یا از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز استان 2 سال، به منظور انتقال به مراکز استان 3 سال و به منظور انتقال به کلان‌شهرها 5 سال می‌باشد. حداقل سابقه برای کارشناسان رسمی به منظور انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان یا از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز استان 2 سال، به منظور انتقال به مرکز استان محل اشتغال 5 سال، به منظور انتقال به مرکز سایر استان‌ها 7 سال و به منظور انتقال به کلان‌شهرها 10 سال می‌باشد. برای انتقال از مرکز استان به سایر شهرهای همان استان یا از مبدأ کلان‌شهرها یا استان تهران به سایر استان‌ها، سابقه نیاز نیست.

 

تبصره 2) درخواست کننده باید در آزمون ورودی زمان پذیرش اولیه یا با شرکت در آخرین آزمونی که قبل از درخواست انتقال برگزار شده است حداقل 70 درصد نمره قبولي آخرين نفر از حوزه انتقالي مقصد را کسب نموده باشد.

 

تبصره 3) در صورتی که درخواست­کننده، سابقه انتقال داشته باشد، باید حداقل 5 سال از زمان انتقال سابق گذشته باشد مگر اینکه درخواست انتقال به استناد یکی از اجزای بند «الف» باشد. این حکم درمورد اشخاصی که از مبدأ حوزه‌های خارج از استان تهران به کلانشهرها یا به استان تهران منتقل شده و درخواست برگشت به حوزه انتقالی سابق را دارند اجرا نمی‌شود.

 

حداقل سابقه مورد نیاز جهت درخواست نقل و انتقال به استناد بند (ب) ماده «3» به شرح زیر است:

 

درخواست کننده

نوع انتقال

حداقل سابقه مورد نیاز

وکیل

انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان

2 سال

انتقال از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز استان

2 سال

انتقال به مراکز استان

3 سال

انتقال به کلان‌شهرها

5 سال

کارشناس رسمی

انتقال درون استان به مقصد غیر از مرکز استان

2 سال

انتقال از یک استان به استانی دیگر به مقصد غیر از مرکز استان

2 سال

انتقال به مرکز استان محل اشتغال

5 سال

انتقال به مرکز سایر استان‌ها

7 سال

انتقال به کلان‌شهرها

10 سال

برای انتقال از مرکز استان به سایر شهرهای همان استان یا از مبدأ کلان‌شهرها یا استان تهران به سایر استان‌ها، سابقه نیاز نیست.

 

 

تبصره 4) به منظور احراز فقدان محکومیت موضوع بند «2» مرجع رسیدگی کننده به درخواست انتقال باید حسب مورد از مراجع ذی صلاح نظیر دادسراها و دادگاه‌های انتظامی، رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی مربوط و سامانه مدیریت پرونده (سمپ) استعلام نماید.

تبصره 5) نقل و انتقال کارآموزان براساس دستورالعمل کارآموزی صورت می‌گیرد و از شمول مفاد این دستورالعمل خارج است.

مطابق ماده «4» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز، کمیسیون و هیأت مدیره باید در بررسی درخواست‌های انتقال موضوع ماده «3» دستورالعمل، مواردی نظیر سوابق تحصیلی و آزمون درخواست کننده، سوابق کاری و تعداد پرونده‌های انجام شده، سوابق همکاری با هیأت مدیره و کمیسیون‌های مرکز، سابقه و تعداد سرپرستی کارآموز، تعداد پروانه‌های موجود در شهر مبدأ و مقصد و نیز مواردی از این دست را مورد توجه قرار دهد.

فرایند نقل و انتقال بدین صورت است که در ابتدا متقاضی در پرتال شخصی خود، وارد قسمت درخواست نقل و انتقال شده و فرم مربوط به نقل و انتقال را تکمیل نموده و مدارک لازم را در سامانه بارگذاری می‌نماید. در صورتی که وکیل شرایط مذکور در بندهای (الف) و یا (ب) را نداشته باشد، در سامانه با پیغام خطا مواجه می‌شود و دلیل عدم ثبت درخواست برای وی، در سامانه اعلام می‌گردد. در این حالت اگر متقاضی اعتراضی نسبت به این موضوع داشته باشد و مدعی باشد که علل رد درخواست صحیح نمی‌باشد، می‌تواند مراتب را با پشتیبانی سامانه و یا مسئول کمیسیون نقل و انتقال استان خود در میان بگذارد. اما در صورت داشتن شرایط مذکور، درخواست وکیل در سامانه تأیید گردیده و در گام بعد متقاضی می‌بایست هزینه ثبت درخواست نقل و انتقال را پرداخت نماید. مطابق تبصره «3» ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز، هزینه ثبت درخواست نقل و انتقال مبلغ یک میلیون ریال است. در صورت پرداخت هزینه، درخواست در سامانه ثبت و به کارتابل مسئول کمیسیون نقل و انتقال استان جهت بررسی ارسال می‌گردد. درخواست‌های نقل و انتقال مطابق ماده «5» و «6» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز به صورت ذیل رسیدگی می‌شوند:

ماده 5) درصورتی که درخواست انتقال درون حوزه یک استان باشد و حوزه انتقالی مقصد، مرکز استان نباشد، موضوع در کمیسیون استانی رسیدگی و با تأييد هيأت مديره استاني نهایی می‌شود. همچنین، در صورتی که درخواست انتقال از شهرستان یک استان به شهرستان استانی دیگر غیر از مرکز آن استان باشد، انتقال با تصویب هیئت مدیره‌های حوزه انتقالی مبدأ و مقصد صورت می‌گیرد. درخواست‌های موضوع این ماده پس از تأیید به اطلاع کمیسیون مرکزی نیز می‌رسد. کمیسیون مرکزی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت، موضوع را جهت صدور پروانه انتقالی به رییس مرکز اعلام نماید.

ماده 6) در صورتی که درخواست انتقال به مقصد مرکز یک استان باشد، درخواست انتقال پس از طی تشریفات موضوع بند «2» ماده «5» و تأیید در هیأت مدیره‌های حوزه انتقالی مبدأ و مقصد، در اولین جلسه كميسيون مركزي مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد. فرایند رسیدگی موضوع این ماده در کمیسیون مرکزی نباید بیش از یک ماه به طول انجامد. 

 

 

 انواع حالات نقل و انتقال

با توجه به دستور العمل مذکور، در صورتی که انتقال به مقصد مرکز استان باشد، لازم است کمیسیون نقل و انتقال مرکزی نیز در خصوی تأیید و یا رد درخواست، اظهار نظر و تصمیم گیری نماید، اما زمانی که انتقال به مقصد شهرستان استان باشد، اقدامات لازم توسط هیئت مدیره استانی صورت گرفته و کمیسیون مرکزی تنها نقش نظارتی خواهد داشت. همچنین با توجه برون استانی و درونی استانی بودن انتقال، تعداد مراجع تصمیم گیری نیز متفاوت خواهند بود، به همین دلیل برای فرایند نقل و انتقال، حالات نشان داده شده در جدول زیر در نظر گرفته شده است. 

 

عنوان دسته

مقصد انتقال

نوع انتقال

نقل و انتقال برون استانی

انتقال به مقصد مرکز استان

از مرکز استان به مرکز استان دیگر

از شهرستان استان به مرکز استان دیگر

انتقال به مقصد شهرستان استان

از شهرستان استان به شهرستان استان دیگر

از مرکز استان به شهرستان استان دیگر

نقل و انتقال درون استانی

انتقال به مقصد مرکز استان

از شهرستان استان به مرکز همان استان

انتقال به مقصد شهرستان استان

از مرکز استان به شهرستان همان استان

از شهرستان استان به شهرستان دیگر همان استان

 

 

نقل و انتقال برون استانی

فرایند بدین صورت خواهد بود که پس از ثبت درخواست و مشخص شدن نوع و مقصد آن، در صورتی که درخواست ثبت شده از نوع برون استانی باشد، درخواست به طور همزمان به کارتابل مسئول کمیسیون نقل و انتقال استان مبدأ و مقصد ارسال می‌گردد. پس از بررسی شرایط متقاضی و ظرفیت‌های مبدأ و مقصد توسط مسئولین مربوطه، هرکدام تصمیم و رأی خود را در سامانه ثبت می‌نمایند.

در صورتی که دو استان مبدأ و مقصد یا یکی از آن‌ها درخواست انتقال را تأیید ننمایند، با درخواست انتقال وکیل موافقت صورت نمی‌گیرد و به اطلاع وی رسانده می‌شود. در صورتی که متقاضی نسبت به تصمیم گرفته شده اعتراض داشته باشد، درخواست اعتراض خود را در سامانه ثبت نموده و این اعتراض به کمیسیون نقل و انتقال مرکز ارجاع داده می‌شود، کمیسیون نقل و انتقال مرکز به عنوان مرجع بالاتر پس از بررسی درخواست، رأی قطعی خود را صادر و در سامانه به ثبت می‌رساند.

اما در صورتی که هر دو استان مبدأو مقصد با درخواست موافقت نمایند، دو حالت پیش می‌آید:

حالت اول) زمانی که درخواست انتقال به مقصد مرکز استان باشد، درخواست تأیید شده به کمیسیون نقل و انتقال مرکزی جهت بررسی نهایی ارجاع داده می‌شود. پس از بررسی کمیسیون نقل و انتقال مرکز، در صورتی که درخواست انتقال تأیید نشود، نتیجه به متقاضی و استان مبدأ و مقصد اطلاع داده می‌شود. در صورت وجود اعتراض به تصمیم گرفته شده، متقاضی درخواست اعتراض خود را در سامانه ثبت نموده و این اعتراض به کمیسیون نقل و انتقال مرکز ارجاع داده می‌شود، کمیسیون نقل و انتقال مرکز پس از بررسی درخواست، رأی قطعی خود را صادر و در سامانه به ثبت می‌رساند.

اما در صورت تأیید درخواست توسط کمیسیون نقل و انتقال مرکز، پرونده به کمیسیون‌های نقل و انتقال استان مبدأ و مقصد جهت رسیدگی و انجام امور اداری ارجاع داده می‌شود و این موافقت با درخواست انتقال به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود. در ادامه پس از پرداخت هزینه انتقال توسط متقاضی (مطابق ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز)، پروانه و دفترچه وی در استان مبدأاخذ می‌گردد و مدارک لازم جهت صدور پروانه جدید تسلیم می‌گردد، از جمله مدارک می‌توان به آدرس دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد اشاره نمود. در گام بعد کمیسیون نقل و انتقال مرکز، هماهنگی‌های لازم جهت صدور پروانه را در معاونت وکلا مرکز انجام می‌دهد. پس از اخذ گزارش بازرسی از دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد، معاونت وکلا مبادرت به صدور پروانه نموده و پروانه را به تأیید و امضای ریاست مرکز می‌رساند. در ادامه دفترچه وکالت صادر و مشخصات حوزه قضایی وکیل در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود. در نهایت پروانه و دفترچه جدید به وکیل تحویل داده می‌شود.

حالت دوم) زمانی که درخواست انتقال به مقصد شهرستان استان باشد، در ادامه پس از پرداخت هزینه انتقال توسط متقاضی (مطابق ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز)، پروانه و دفترچه وی در استان مبدأاخذ می‌گردد و مدارک لازم جهت صدور پروانه جدید تسلیم می‌گردد، از جمله مدارک می‌توان به آدرس دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد اشاره نمود. در گام بعد با توجه به نقش نظارتی کمیسیون نقل و انتقال مرکز در این نوع از انتقال، درخواست تأیید شده به کمیسیون نقل و انتقال مرکزی اطلاع داده می‌شود و کمیسیون مرکزی هماهنگی‌های لازم جهت صدور پروانه را در معاونت وکلا مرکز انجام می‌دهد. پس از اخذ گزارش بازرسی از دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد، معاونت وکلا مبادرت به صدور پروانه نموده و پروانه را به تأیید و امضای ریاست مرکز می‌رساند. در ادامه دفترچه وکالت صادر و مشخصات حوزه قضایی مقصد وکیل در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود. در نهایت پروانه و دفترچه جدید به وکیل تحویل داده می‌شود.

نقل و انتقال درون استانی

در صورتی که درخواست ثبت شده از نوع درون استانی باشد، درخواست به کارتابل مسئول کمیسیون نقل و انتقال استان مربوطه ارسال می‌گردد. پس از بررسی شرایط متقاضی و ظرفیت‌های استان، مسئول کمیسیون رأی خود را در سامانه ثبت می‌نماید. در صورتی که با درخواست انتقال وکیل موافقت صورت ‌نگرفته باشد، این تصمیم به اطلاع وی رسانده می‌شود. در صورت وجود اعتراض، وکیل درخواست اعتراض خود را در سامانه ثبت می‌نماید و این اعتراض به کمیسیون نقل و انتقال مرکز ارجاع داده می‌شود، کمیسیون نقل و انتقال مرکز به عنوان مرجع بالاتر پس از بررسی درخواست، رأی قطعی خود را صادر و در سامانه به ثبت می‌رساند.

اما در صورتی که هیئت مدیره استانی با درخواست انتقال وکیل موافقت نماید، مجددا دو حالت پیش می‌آید:

حالت اول) زمانی که درخواست انتقال به مقصد مرکز استان باشد، درخواست تأیید شده به کمیسیون نقل و انتقال مرکزی جهت بررسی نهایی ارجاع داده می‌شود. پس از بررسی کمیسیون نقل و انتقال مرکز، در صورتی که درخواست انتقال تأیید نشود، نتیجه به متقاضی و استان مربوطه اطلاع داده می‌شود. در صورت وجود اعتراض به تصمیم گرفته شده، متقاضی درخواست اعتراض خود را در سامانه ثبت نموده و این اعتراض به کمیسیون نقل و انتقال مرکز ارجاع داده می‌شود، کمیسیون نقل و انتقال مرکز پس از بررسی درخواست، رأی قطعی خود را صادر و در سامانه به ثبت می‌رساند.

اما در صورت تأیید درخواست توسط کمیسیون نقل و انتقال مرکز، پرونده به کمیسیون‌های نقل و انتقال استان مربوطه جهت رسیدگی و انجام امور اداری ارجاع داده می‌شود و این موافقت با درخواست انتقال به اطلاع متقاضی رسانده می‌شود. در ادامه پس از پرداخت هزینه انتقال توسط متقاضی (مطابق ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز)، پروانه و دفترچه وی در هیئت مدیره استان اخذ می‌گردد و مدارک لازم جهت صدور پروانه جدید تسلیم می‌گردد، از جمله مدارک می‌توان به آدرس دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد اشاره نمود. در گام بعد کمیسیون نقل و انتقال مرکز، هماهنگی‌های لازم جهت صدور پروانه را در معاونت وکلا مرکز انجام می‌دهد. پس از اخذ گزارش بازرسی از دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد، معاونت وکلا مبادرت به صدور پروانه نموده و پروانه را به تأیید و امضای ریاست مرکز می‌رساند. در ادامه دفترچه وکالت صادر و مشخصات حوزه قضایی وکیل در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود. در نهایت پروانه و دفترچه جدید به وکیل تحویل داده می‌شود.

حالت دوم) زمانی که درخواست انتقال به مقصد شهرستان استان باشد، در ادامه پس از پرداخت هزینه انتقال توسط متقاضی (مطابق ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز)، پروانه و دفترچه وی در هیئت مدیره استان اخذ می‌گردد و مدارک لازم جهت صدور پروانه جدید تسلیم می‌گردد، از جمله مدارک می‌توان به آدرس دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد اشاره نمود. در گام بعد با توجه به نقش نظارتی کمیسیون نقل و انتقال مرکز در این نوع از انتقال، درخواست تأیید شده به کمیسیون نقل و انتقال مرکزی اطلاع داده می‌شود و کمیسیون نقل و انتقال مرکز هماهنگی‌های لازم جهت صدور پروانه را در معاونت وکلا مرکز انجام می‌دهد. پس از اخذ گزارش بازرسی از دفتر وکیل در حوزه قضایی مقصد، معاونت وکلا مبادرت به صدور پروانه نموده و پروانه را به تأیید و امضای ریاست مرکز می‌رساند. در ادامه دفترچه وکالت صادر و مشخصات حوزه قضایی وکیل در سامانه سمپ به روز رسانی می‌شود. در نهایت پروانه و دفترچه جدید به وکیل تحویل داده می‌شود.

مطابق ماده «13» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز، هزینه‌های نقل و انتقال به تشخیص هیأت مدیره‌های استانی یا کمیسیون مرکزی حسب مورد به شرح زیر خواهد بود:

 1. هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی شهر تهران 15 تا 20 برابر هزینه قانونی سالیانه جهت تمدید پروانه در همان سال
 2. هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی شهرستان‌های استان تهران و مراکز استان ها 10 تا 15 برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در همان سال
 3. هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی سایر شهرها 3 تا 10 برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در همان سال
 4. انتقال به بخش یا شهرستان محروم: رايگان
 5. انتقال از مبدأ شهر تهران به هر حوزه مقصد غیر از مراکز استان‌ها: رایگان
 6. انتقال از مبدأ مرکز استان به حوزه شهرستان‌های همان استان: رایگان

تبصره1) هزینه نقل و انتقال به استناد بند «ب» ماده «3» دو برابر هزینه‌های فوق می‌باشد.

تبصره2) 30 درصد از هزینه انتقال به حساب مركز واريز و مابقي به صورت مساوی میان حوزه انتقالی مبدأ و مقصد تقسیم می‌شود.

ماده «4» دستورالعمل نقل و انتقال مرکز بیان می‌کند که اشخاص زیر در پرداخت هزینه انتقال به شرح زير از تخفیف برخوردار می‌باشند:

أ) جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل 6 ماه به صورت داوطلبانه در جبهه حضور داشته‌اند، همسر و فرزندان آنها و نیز خانواده شهدا، 50 درصد

ب) جانبازان بالای 50 درصد و فرزندان شهدا، رایگان

ج) اعضای بنیاد نخبگان، حافظان کل قرآن کریم و دارندگان عنوان برتر در مسابقات بین‌المللی قرآن و نیز المپیاد های ملی، 30 درصد

تبصره) اشخاصی که به پیشنهاد هیأت مدیره مبدأ و تشخیص کمیسیون مرکزی ملائت مالی ندارند می‌توانند از تخفیف یا تقسیط مصوب کمیسیون برخوردار باشند.

شماره فرایند:

و.ن.19

شناسنامه فرآيند

 

مسئول فرآيند: معاونت وکلا

سیستم اطلاعاتی مرتبط: سجا، فایلر پرو، اتوماسیون، CMS

نام فرآيند: نقل و انتقال

هدف فرآيند:  تغییر حوزه قضایی

ورودي هاي فرآيند

شرح فعاليت

خروجي هاي فرآيند

نام ورودي

نام خروجي

درخواست نقل و انتقال

اطلاعات پرونده و سیستمی

پرداخت هزینه درخواست  1،000،000 ریال

بررسی ظرفیت‌ها و شرایط احراز

پرداخت هزینه انتقال مطابق آیین نامه

انجام امور اداری

تغییر حوزه قضایی وکلا

           
 

 

 شناسنامه فرایند نقل و انتقال

 

 

 

 فرایند نقل و انتقال