عبدالصمد بردی پور

عبدالصمد بردی پور

بازرس هیئت مدیره استانی

درباره

راه های ارتباطی

اینستاگرام

تلگرام

توییتر

ایمیل

معاونت‌ها