اکبری

علی اکبری

دبیر دپارتمان حقوق اقتصادی و دپارتمان حقوق کیفری

درباره

راه های ارتباطی

اینستاگرام

تلگرام

توییتر

ایمیل