علی حسن زاده

علی حسن زاده

مسئول کمیسیون سیاست گذاری، وحدت رویه و صلاحیت ها ـ عضو کمیسیون آزمون، آموزش و کارآموزی ـ عضو کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل ـ عضو کمیسیون پژوهش و نوآوری

درباره

راه های ارتباطی

اینستاگرام

تلگرام

توییتر

ایمیل