مجتبی تجاسم

مجتبی تجاسم

رئیس هیئت مدیره استان ـ عضو کمیسیون حقوقی، تدوین ضوابط و مقررات و تعرفه ها ـ عضو کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

درباره

راه های ارتباطی

اینستاگرام

تلگرام

توییتر

ایمیل